Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

IHUB Schreuder slinge deel 2 low res 23
Schreuder College Slinge

Introductie

Het Schreuder College, locatie Slinge, in de Rotterdamse wijk Zuidwijk, is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij onderwijzen ongeveer 160 leerlingen die vastlopen in het reguliere onderwijs, vanaf het tweede schooljaar op vmbo-niveau (basis en kader). De eerstejaars leerlingen zitten op het Schreuder College De Quackstraat en stromen daarna door naar onze locatie.

Wij bieden duidelijkheid, voorspelbaarheid en (bege)leiding. We willen onze leerlingen zodanig voorbereiden en opleiden, dat zij zich zelfstandig kunnen redden in het reguliere vervolgonderwijs of op het werk. We begeleiden jongeren emotioneel, sociaal en cognitief. Ouder(s)/opvoeder(s) worden hierbij nauw betrokken.

In de ontwikkeling van de leerling spelen de 7 eigenschappen van Stephen Covey een grote rol. Het Schreuder College Slinge is een ‘Leader in me’-school. Deze eigenschappen dragen bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling en aan het vergroten van de regie van de leerlingen.

Lees de ervaring van ouders/opvoeders en oud-leerlingen

Moeder Bethanie: 'Op het Schreuder College kreeg mijn kind de ruimte'

Oud-leerling Shanayla: 'Ik ben niet anders, ik ben uniek'

Profielen

Het Schreuder College Slinge leidt leerlingen op voor een vmbo-diploma. Zij volgen op deze locatie vanaf het tweede tot en met het vierde jaar de basis beroepsgerichte leerweg (vmbo-bb) of de kader beroepsgerichte leerweg (vmbo-kb). Na twee jaar wordt er gekozen voor een van de drie richtingen: PIE: Produceren, Installeren en Energie; E&O: Economie en Ondernemen of D&P: Dienstverlening en Producten. Bekijk bij de downloads per opleiding het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Onze klassen

Onze leerlingen volgen onderwijs in kleine groepen van gemiddeld 10 leerlingen met een vaste groepsdocent.

Methoden

Met de leerling en ouder(s)/opvoeders(s) samen wordt een onderwijs perspectiefplan (OPP) opgesteld. Dit plan is leidend tijdens het hele ontwikkelingstraject. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van ervaringen en resultaten in een eigen portfolio (aan de hand van de methodiek Master!).

Ons doel is om jongeren op te leiden tot zelfstandige individuen. Om ze de regie over hun leven in eigen handen te leren krijgen, gebruiken we de ‘7 gewoonten’ van Stephen Covey. Onze leerlingen - en ouders - worden uitgedaagd om hun talenten ten volle te benutten en te ontwikkelen.

Ervaring

Bent u benieuwd hoe ouders onze begeleiding en onderwijs ervaren? Klik dan hier voor het verhaal van moeder Bethanie.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VMBO bb/ kb
  • PIE (produceren, installeren en energie)
  • E&O (economie en ondernemen)
  • D&P (dienstverlening en producten)
  • D&P LWT (dienstverlening en producten leerwerktraject)

jaar 2 t/m 4