IHUB Schreuder slinge deel 2 low res 23
Schreuder College Slinge

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en het leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 09.00 en 09.45 uur ’s ochtends door naar de school bellen. Telefoon: 088 - 996 2500.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 15.00 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024
Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2025
Meivakantie 18 april t/m 5 mei 2025
Zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus 2025

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 18 april 2025
Tweede Paasdag 21 april 2025
Koningsdag 27 april 2025
Hemelvaartsdag 29 en 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025

Studiedagen (leerlingen vrij)

26 augustus 2024
10 januari 2025

De andere studiedagen volgen later.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, rooster, absentie en cijfers. Klik hier om in te loggen.

U kunt de SOMtoday app downloaden op uw iPhone of Android telefoon.

Brugfunctionaris

Vanuit het Ministerie van Onderwijs hebben we een subsidie gekregen om in het nieuwe schooljaar 2024-2025 een brugfunctionaris aan te stellen. De brugfunctie heeft als doel een schakel tussen ouders, leerlingen en school om zo een kloof van onwetendheid te overbruggen en daarmee verschillen te verkleinen.

Door deze subsidie hebben we de kans om ouders, leerlingen en mentoren op een laagdrempelige manier te ondersteunen bij vragen en signalen die niet onderwijs gerelateerd zijn. De brugfunctionaris kan ingezet worden in die situaties waar net een beetje extra aandacht en tijd nodig is om de juiste route naar gemeentelijke instanties te vinden. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn armoede, opvoeding, sport en gezondheid. Alle vragen zijn welkom.

Het aanspreekpunt voor deze brugfunctie is onze Maatschappelijk Deskundige, mevrouw A. van Ekeren [anneke.vanekeren@horizon.eu / 06-57276864].

Voor uw vragen kunt u mailen of bellen. In overleg wordt gekeken op welke manier we de vraag gaan oplossen of begeleiden.