Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

S2 C amsterdam low res 27
School2Care Amsterdam

Introductie

School2Care Amsterdam is een onderwijszorglocatie met een vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op school én in de vrije tijd ernstige problemen hebben. Door samen met hen aan een toekomstperspectief te werken, willen we ervoor zorgen dat jongeren zich in hun eigen omgeving positief kunnen ontwikkelen. Leerlingen worden intensief begeleid van 8 uur tot 20 uur. We begeleiden de jongeren naar een (vervolg)opleiding en/of naar werk én werken aan een positieve vrijetijdsbesteding.

Maak kennis met School2Care Amsterdam

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/wmQpeRrvPWY

De leerlingen
School2Care is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Deze jongeren verzuimen veel of vallen uit op school door hun gedrag, hebben geen positieve vrijetijdsbesteding en komen nog wel eens in aanraking met politie/justitie. De jongeren hebben geen perspectief op een fijne toekomst. De oorzaak van de ontstane situatie verschilt per jongere. Het komt voor dat een stabiele thuisbasis ontbreekt of dat er trauma of depressie speelt. Wij gaan er echter vanuit dat iedere jongere kan groeien en uitkijkt naar een fijnere toekomst. Onze boodschap voor deze jongeren is: ‘Jij bent belangrijk, jij doet ertoe’.

Onze aanpak
De nadruk ligt op het ontwikkelen van positief gedrag op school, in de vrijetijdsbesteding en de thuissituatie. Centraal in onze aanpak staat de coach, die de leerlingen de draad helpt op te pakken. Iedere leerling heeft een eigen coach. De coach verbindt zich met de leerling door echt contact te maken en met aandacht te luisteren. Samen kijken ze naar talenten en krachten van de jongere en stellen ze doelen vast. De coach gaat mee naar belangrijke afspraken, heeft intensief contact met het netwerk, staat voor de klas, voert wekelijks coachgesprekken met de leerling en denkt mee in een positieve vrijetijdsbesteding. Kortom, de coach is docent, hulpverlener en groepswerker in één. De coach biedt de jongere houvast en is er ook wanneer het even niet gaat.

Binnen ons programma werken we intensief samen met de ouders, het netwerk, jeugdbescherming en de hulpverlening van Levvel (GGZ). De hulpverleners van Levvel werken op onze locatie, zodat we snel kunnen schakelen met elkaar. We werken met alle betrokkenen aan het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders/opvoeders en het verminderen van overbelasting van het gezin. School2Care wil jongeren laten ervaren dat het mogelijk is positief te functioneren in de maatschappij en dat er goed perspectief bestaat, ook voor hen.

Ons onderwijsaanbod
Ons onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs. Leerlingen krijgen les op het eigen niveau. Bij aanvang van een traject bij School2Care bepalen de leerling, de ouders en de aanmeldende school de toekomstmogelijkheden. Hierop baseren we het onderwijsaanbod.
Voor het behalen van het mbo 1 diploma op School2Care werken wij samen met ROC TOP. De grootste groep leerlingen stroomt uit naar het mbo (40%). De overige uitstroom is divers.

Bekijk meer informatie over de methodiek van School2Care

Kijk voor meer informatie over School2Care Amsterdam in de schoolgids

SJSO-ondersteuning

Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan is er op school daarvoor een team van jeugdhulpverleners voor handen. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding/groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.

De vaste jeugdhulpverleners zijn verbonden aan een school en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder – en ook uw kind en de docent - zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig.