S2 C amsterdam low res 27
School2Care Amsterdam

Aanmelden

De aanmeldingen voor School2Care lopen in de meeste gevallen via de zorgcoördinator van de school en het samenwerkingsverband. Alle scholen binnen het Samenwerkingsverband Amsterdam kunnen leerlingen aanmelden. Dat geldt voor vmbo-scholen, praktijkscholen, havo/vwo scholen en het speciaal onderwijs. U kunt bij het samenwerkingsverband vragen naar Mieneke de Bruijn.

Als een leerling niet op een middelbare school staat ingeschreven, kan een ketenpartner een plaatsing aanvragen. Dat is bijvoorbeeld een medewerker van Jeugdbescherming of de leerplichtambtenaar. De procedure verloopt op dezelfde manier als bij leerlingen die via school worden aangemeld.

Heeft u vragen over de te volgen procedure neem dan contact op met het samenwerkingsverband. Ouders kunnen daar terecht voor advies, maar zij kunnen hun kind niet zelf aanmelden. De consulenten zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 14.00 uur via het telefoonnummer 020 - 811 99 22 (niet in de schoolvakanties).