S2 C amsterdam low res 27
School2Care Amsterdam

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

U kunt uw kind ziek melden vóór 8.30 uur. De leerling mag dus niet zelf bellen.
Bij afwezigheid door ziekte en afspraken die een leerling heeft onder schooltijd, dient een briefje ondertekend door ouders te worden ingeleverd.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met je huisarts, tandarts of andere zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de receptie.

Vakanties & vrije dagen

Tijdens de schoolvakanties is School2Care open en wordt er een apart programma aangeboden. Hierover worden leerlingen en ouders per vakantie geïnformeerd. In de eerste periode bij School2Care is deelname aan het vakantieprogramma verplicht. Aanwezigheid in overige vakanties wordt in overleg bepaald.

Schoolvakanties

Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024
Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 17 t/m 21 februari 2025
Meivakantie 21 april t/m 5 mei 2025
Zomervakantie 14 juli t/m 22 augustus 2025

Extra vrije dagen

Hemelvaartsdag 29 en 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025

Studiedagen (leerlingen vrij)
10 januari 2025

Naast bovengenoemde centrale studiedag zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.