Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

S2 C de Vliet Horizon VSO 10 MB 34
Over ons

School2Care

School2Care is een vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op school én in de vrije tijd ernstige problemen hebben. Door samen met hen aan een positief toekomstperspectief te werken, willen we ervoor zorgen dat jongeren zich in hun eigen omgeving positief kunnen ontwikkelen. Leerlingen krijgen bij ons een intensief programma waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. We begeleiden de jongeren naar een (vervolg)opleiding en/of naar werk én werken aan een positieve vrijetijdsbesteding. School2Care is door het Nederlands Jeugd Instituut erkend als effectieve jeugdinterventie.

De School2Care methodiek

Op School2Care volgen jongeren een programma van 8 tot 20 uur een integraal programma dat bestaat uit onderwijs, talentontwikkeling, therapie, samen koken en eten en samen leven. Jongeren ondernemen steeds meer activiteiten in hun eigen omgeving en worden hierbij intensief begeleid.

Intensieve begeleiding
Tijd en aandacht zijn belangrijke elementen binnen School2Care. Vanwege de kleine klassen en de persoonlijke begeleiding, voelt een jongere zich gezien en gehoord. Om 08.00 uur starten de jongeren samen. Ze gaan samen naar school, eten, sporten en ontspannen samen. In de avond gaan ze weer naar huis.

School2Care biedt een traject op maat. Een jongere krijgt gemiddeld 9 maanden zorg en onderwijs. Heeft een jongere langer de tijd nodig, dan is dit mogelijk. We begeleiden de jongere en ouders gemiddeld nog twee jaar na een verblijf op School2Care.

Iedere jongere een eigen coach
De coach speelt een belangrijke rol op School2Care. Iedere jongere krijgt een eigen coach. Deze coach geeft ook les op School2Care en ondersteunt de jongere als er thuis problemen zijn. De coach is spin in het web en onderhoudt intensief contact met de ouders, hulpverleners en alle andere betrokkenen rondom een jongere.

De coach stelt samen met de jongere en zijn ouders doelen. Hobby’s, vervolgopleiding of werk: samen kijken ze wat het beste past en welke stappen ze kunnen zetten om dat te bereiken. De jongere is eigenaar van dit proces en krijgt steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid.

Uithuisplaatsing voorkomen
School2Care kan worden ingezet als alternatief voor uithuisplaatsing. Jongeren hebben van de rechter een voorwaardelijke gesloten machtiging gekregen. Toch is een gesloten jeugdinstelling niet altijd de beste oplossing. Als er een veilige thuissituatie is, hoeft een kind niet uit zijn eigen omgeving weg. School2Care richt zich niet alleen op de jongere, maar ook op de ouder(s) om zo hun kind beter te ondersteunen. De brede aanpak richt zich op school, de ouder en de jongere. Deze manier van werken is effectiever dan hulpverlening die enkel op het kind of alleen op de ouders is gericht.

De School2Care-locaties

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/52XDhHHgUm8

Ga naar Purmer College

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/wmQpeRrvPWY

Ga naar School2Care Amsterdam

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/rze4O1ND7L8

Ga naar School2Care De Vliet

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/cmfAC6oYHDI

Ga naar School2Care Laakhaven

Sanne pronk school2care
Sanne Pronk

'Het besef dat zorg en onderwijs één zijn, moet landen op alle niveaus'

Lees het hele verhaal met Sanne Pronk

Medewerkers en leerlingen vertellen

Amy Driesen

,,Als School2Care had bestaan toen ik jong was, had dat zeker voor mij gewerkt’, vertelt Amy Driesen, ervaringsdeskundige en mediator bij School2Care De Vliet in Rotterdam. Vanaf haar twaalfde is ze veel in aanraking geweest met jeugdzorg. Van crisisopvang tot gesloten inrichting. Nu gebruikt ze haar levensverhaal om leerlingen van School2Care te helpen.

Lees de ervaring van Amy

Marleen van Hemmen

Voordat gezinscoach Marleen van Hemmen bij School2Care terecht kwam, werkte ze op een gesloten jeugdzorginstelling. ,,Ik had moeite met het draaideureffect. Ik wilde het anders doen. Zo raakte ik betrokken bij de opzet van School2Care De Vliet in Rotterdam. Mijn werk is nu zelfs nog leuker dan ik vooraf had ingeschat.”

Lees de ervaring van Marleen

Eva van den Berg

Eva van den Berg, trainer en adviseur bij Educé en voormalig gedragswetenschapper bij School2Care Amsterdam, is heel stellig. Er zouden meer School2Care-scholen moeten komen. ,,Er zijn zoveel jongeren die het goed kunnen gebruiken. Voor jongeren tussen de 12 en 17 die zijn uitgevallen op school, thuis of in de vrije tijd is het zeker een kans op een goede toekomst."

Lees de ervaring van Eva

Esmé en Hajar

Hajar kwam als 15-jarige op School2Care in Amsterdam en Esmé was destijds haar coach. Nu, acht jaar later, hebben Hajar en Esmé af en toe nog contact met elkaar. Niet meer als coach en oud-leerling. Esmé: ,,De band is anders. Volwassener. Hajar weet dat ze me kan bellen als het nodig is.” Samen kijken ze terug naar hun gezamenlijke periode op School2Care.

Lees de ervaring van Esmé en Hajar

Een jongere aanmelden

Ben jij hulpverlener, leerkracht of jeugdbeschermer en ken jij een jongere die uitvalt op school door meerdere problemen? Wil je uithuisplaatsing voorkomen voor een jongere of een residentiële plaatsing verkorten? Twijfel je en wil je een casus bespreken? Meld de jongere aan of leg je casus voor bij School2Care. 

Bij de locatie waar u de jongere wilt aanmelden vindt u uitleg hoe u de jongere kunt aanmelden:

Aanmelden Purmer College

Aanmelden School2Care Amsterdam

Aanmelden School2Care De Vliet

Aanmelden School2Care Laakhaven