Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Altra Zaanstreek low res 39
Zaanstreek College

Introductie

Welkom bij het Zaanstreek College (voorheen Altra College Zaanstreek). Wij zijn een kleine, middelbare school met veel individuele begeleiding. In de onderbouw zitten maximaal 10 leerlingen in de klas en in de bovenbouw maximaal 15 leerlingen. Iedereen kent elkaar. Dit zorgt voor een fijne en vertrouwde sfeer op school. Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor het gedrag en sociale vaardigheden van de leerlingen.

Lees de ervaring van ouders en opvoeders

Moeder Dorine: 'Begrip, geduld en vooral liefdevolle aandacht'


Onze docenten
De medewerkers van het Zaanstreek College zijn er voor de leerlingen. We luisteren en hebben geduld. Maar we zijn ook duidelijk, bieden structuur en stellen grenzen. We leren leerlingen beter met zichzelf en anderen om te gaan. Vertrouwen geven vinden we ontzettend belangrijk. Elke leerling geven wij de kans om zich op een positieve manier te ontwikkelen. We blijven altijd in onze leerlingen geloven, ook als het even wat minder goed gaat.

Een veilig en positief schoolklimaat

Op onze school werken we op basis van Positive Behavior Support (PBS). PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen. Want voorkomen is beter dan ingrijpen. Positief gedrag wordt telkens benoemd en gewaardeerd. Dat haalt de talenten van onze leerlingen naar boven. PBS is aantoonbaar succesvol in het vergroten van het gevoel van veiligheid en een positief schoolklimaat. Dat vinden wij belangrijk.

Leren in de praktijk

In de praktijk leer je veel. Daarom gaan onze leerlingen al vanaf het eerste jaar op groepsstage. In de jaren daarna lopen ze stage in verschillende sectoren, zodat ze kunnen ontdekken waar hun talenten liggen. In de bovenbouw loop je een bepaald aantal uur in de week stage. Het aantal uur hangt af van je uitstroomprofiel. Alle stages maken altijd deel uit van ons vaste onderwijsprogramma.

Naar arbeid met inzet van jobcoaches

Leerlingen die zich voorbereiden op een baan (arbeidstoeleiding) worden begeleid door gediplomeerde jobcoaches. De jobcoaches motiveren de leerlingen op zoek te gaan naar hun persoonlijke interesse. Zij hebben een breed netwerk buiten de school, dat de leerlingen diverse stagemogelijkheden biedt. Ook stimuleren de jobcoaches de leerlingen die niet meer in de schoolbanken willen zitten, om toch een certificaat te halen.

Klaar op Zaanstreek College

Met een diploma op zak ondersteunen we onze leerlingen in het maken van de studie- of loopbaankeuze. De meeste leerlingen stromen uit naar MBO 1 of 2 of gaan aan het werk.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VMBO: Basis, Kader, TL
  • Onderbouw

VMBO: Basis, Kader Zorg & Welzijn
  • Bovenbouw

MBO 1 Entree-opleiding
  • via ROC TOP

Arbeidstoeleiding (ATL)
  • Met certificaten of een VSO-diploma

VSO+
  • Combinatie van onderwijs en externe zorg

Maatwerktrajecten
  • 1-op-1 onderwijs en PrO

Bekijk hier het verhaal van oud-leerling Dunya

Dunya: Op het Zaanstreek College krijgt iedereen een nieuwe kans

Dunya: Op Altra College Zaanstreek krijgt iedereen een nieuwe kans