Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Altra College Waterland low res 100
Waterland College

Introductie

De school
Waterland College (voorheen Altra College Waterland) is een school met kleine klassen en veel individuele begeleiding. Hierdoor komen onze leerlingen beter tot hun recht. Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor het gedrag, de studiehouding en sociale vaardigheden van de leerlingen.

Het Waterland College biedt een veilige omgeving waar jij centraal staat. We bieden je ondersteuning om beter met jezelf en anderen om te kunnen gaan. Hier werken we hard aan. Sommige leerlingen zitten maar kort bij ons op school en hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig om weer terug te kunnen naar het regulier onderwijs. Andere leerlingen behalen bij ons hun diploma.

Lees de ervaring van ouders en opvoeders

Moeder Sandra: ‘Alles wat je meemaakt heeft een reden; geef nooit op’

De leerlingen
Onze leerlingen hebben heel wat in hun mars. Toch blijkt dat ze specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet gerealiseerd kunnen worden in het reguliere onderwijs. Waterland College biedt meer begeleiding, structuur en vooral: een nieuwe kans. Hier benoemen en stimuleren we de sterke en positieve kanten van de leerling en proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen zodat de ontwikkeling niet stagneert.

De E-klas voor begeleiding en onderwijs op maat

De E-klas is onze intensievere-specialistische klas met meer begeleiding en onderwijs op maat. In de E-klas nodigen wij de leerlingen uit om weer naar school te gaan, zodat ze meer voorbereid zijn op een zelfstandige toekomst. Het gezin wordt ook nauw betrokken dit onderwijs-zorgaanbod. Sommige leerlingen stromen na een tijdje door naar de overige klassen; ze krijgen hier alle tijd en ruimte voor. Tijd om zich te ontwikkelen en gelukkig te voelen. Dat is het allerbelangrijkste.

Leerlingen Chenden, Mats en Sophie vertellen over Waterland College
Hoe werken we op het Waterland College? Voor wie zijn we er eigenlijk? En waarom? In dit filmpje geven leerlingen antwoord op jouw vragen.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/MYwQcNG1Psg

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VMBO (BASIS, KADER)
 • Klas 1B: Meester Sven
 • Klas 2A: Meester Bryan & Juf Irene

Onderbouw: jaar 1 & 2

VMBO (BASIS, KADER)
 • Klas 1A: Juf Daniëlle & Meester Julian

Verlengde onderbouw

VMBO-T/HAVO
 • Klas 1C: Juf Elleke & Juf Anouk
 • Klas 2B: Meester Jop & Meester Julian

Onderbouw: jaar 1 & 2

VMBO (BASIS, KADER)
 • Klas 3B: Meester Cyril
 • Klas 4B: Juf Shannon

Bovenbouw: jaar 3 & 4

VMBO-T/HAVO
 • Klas 3/4TA: Meester Wouter
 • Klas 3/4TB: Meester Rudi

Bovenbouw: jaar 3 & 4

MBO 1
 • Juf Berit

Jaar 5

E-KLAS
 • Juf Petra & Meester Teejay

Jaar 1 t/m 5