Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Rijnstroom college intern low res 153
Rijnstroom College Noorderpark

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen en lestijden. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag t/m vrijdag 9.00 uur t/m 16.30 uur

Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 5 juli t/m 23 augustus 2024
Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2025
Meivakantie 18 april t/m 5 mei 2025
Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2025

Extra vrije dagen

Les tot 12 uur 10 juli 2024
Jaarmarkt 18 september 2024, leerlingen vanaf 12 uur vrij
Goede Vrijdag 18 april 2025
Tweede Paasdag 21 april 2025
Koningsdag 27 april 2025
Hemelvaartsdag 29 en 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025

Studiedagen (leerlingen vrij)

27 juni 2024
8 oktober 2024
27 november 2024
10 januari 2025
27 maart 2025
16 juni 2025