Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Rijnstroom college intern low res 153
Rijnstroom College Noorderpark

Introductie

De interne afdeling van het Rijnstroom College Noorderpark in Alphen aan den Rijn biedt leerlingen die op Rijnhove verblijven een onderwijs-zorg arrangement. Hierin zijn onderwijs en zorg geïntegreerd in een doorlopend dagprogramma van 9.00 tot 16.30 uur, gedurende 40 weken per jaar (of 48 weken voor de jongeren uit de gesloten jeugdzorg). Daarnaast worden er ambulante trajecten aangeboden aan leerlingen die baat hebben bij dit onderwijs-zorgarrangement en onvoldoende profiteren van enkel speciaal onderwijs.

Het dagprogramma

Het dagprogramma sluit aan bij de leervaardigheden, cognitieve capaciteiten, mogelijkheden en talenten van de jongeren. De coaches pedagogiek en coaches didactiek werken samen met de jongeren, hun netwerk, zorginstanties en de behandelgroep om een ontwikkelingsperspectief te realiseren, gericht op meerdere leefgebieden (onderwijs, werk, vrije tijd, gezin).

Gepersonaliseerd leeraanbod

De interne school heeft een gepersonaliseerd leeraanbod en realiseert dit o.a. door 'blended learning'. Wij werken zoveel mogelijk samen met de scholen van herkomst om leerlingen op hun eigen niveau verder te laten werken. Dit kunnen alle niveaus zijn binnen het praktijkonderwijs of het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt er met jongeren die geen vmbo-diploma meer zullen halen, toegewerkt naar een MBO-entreeopleiding via een VROC-traject (onderwijs en stage).

Perspectief
Voor de leerlingen op de interne school is het behalen van een diploma niet perse het doel van het onderwijs. In sommige gevallen gaat het om weer plezier krijgen in leren of het herstellen van schoolse vaardigheden zodat een jongere weer ontvankelijk wordt voor onderwijs. Hiervoor worden naast traditionele schoolvakken ook veel aandacht gegeven aan beroepsoriëntatie en talentontwikkeling zodat een jongere weer perspectief ontwikkeld op zijn eigen toekomst.

Er wordt gewerkt vanuit de visie van Geweldloos Gezamenlijk Gezag en vanuit de Master! methodiek.

Ambulante trajecten
Aanmelden hoeft niet als een leerling via een behandelgroep op Rijnhove geplaatst wordt op de interne afdeling van het Rijnstroom College Noorderpark. Voor vragen over ambulante trajecten kunt u contact opnemen met Norbert de Vries, schooldirecteur interne school van het Rijnstroom College Noorderpark: norbert.devries@horizon.eu onder vermelding van 'ambulant traject interne school'.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VMBO

jaar 1 t/m 4

Praktijkonderwijs

jaar 1 t/m 4