Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Rijnstroom college intern low res 153
Rijnstroom College Noorderpark

Aanmelden

Onderwijs volgen op de interne afdeling van het Rijnstroom College Noorderpark is alleen voor jongeren die geplaatst zijn bij Rijnhove residentiële jeugdzorg. Dit gebeurt altijd met een beschikking van een gecertificeerde instelling of wijkteam.

Er kan sprake zijn van:
• Een vrijwillige plaatsing
• Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
• Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris: Christine van Woensel

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0800-4567899 of mailen naar instroom.jeugdzorg@horizon.eu