Horizon Op Maat low 8
Op Maat

Op Stap

Voor kinderen die zijn vastgelopen in het basisonderwijs, van behandelgroepen komen en/of thuiszitten en die nog niet naar speciaal onderwijs kunnen, heeft Op Stap een zorg- en onderwijsaanbod.

Voor wie

Kinderen van 7 t/m 13 jaar met complexe ontwikkelingsproblematiek en hulpvraag op het gebied van gedrag, opvoeding en onderwijs.

 • Kinderen die nog niet naar het speciaal onderwijs kunnen (vastgelopen in het basisonderwijs, van behandelgroepen komen en/of thuiszitten)
 • Kinderen waar sprake is van ernstige ontwikkelingsproblematiek
 • Kinderen waar sprake is van een gemiddelde begaafdheid
 • Onderwijsbehoefte vanaf niveau groep 3
 • Kinderen met een leerpotentieel, waarin toegewerkt wordt naar een onderwijsperspectief van praktijkonderwijs t/m havo/vwo (regulier basisonderwijsaanbod)
 • Kinderen die kunnen functioneren in een groep van minimaal 4 kinderen. 
 • Kinderen waarvan ouder(s)/ verzorger(s) actief participeren in de aanpak van Op Stap. De thuissituatie is relatief stabiel waarin voldoende samenwerking is tussen ouder(s)/ verzorger(s) en hulpverlening.

Op Stap kent meerdere groepen: Kinderen waar zorg voorliggend is en waar het onderwijspotentieel 1 tot 50% mogelijk is kunnen ontwikkelen binnen de Panters/ Tijgers. Kinderen waar het onderwijspotentieel tussen de 50 tot 90% ligt en er ondersteuningsbehoefte liggen op het gebied van zorg kunnen zich ontwikkelen binnen de Cobra’s.

Het team van Op Stap

Het team van de Panters/ Tijgers bestaat uit: Gedragsdeskundige, twee pedagogisch medewerkers, één leraar en een gezinsbegeleider.

Het team van de Cobra’s bestaat uit: Gedragsdeskundige, één pedagogisch medewerkers, één leraar en een gezinsbegeleider.

Alle medewerkers zijn gespecialiseerd in de basisschoolleeftijd voor leerlingen met complexe ontwikkelstoornissen. Alle teams krijgt ondersteuning vanuit de Commissie van Begeleiding. Deze commissie bestaat uit: Gedragsdeskundige, schoolpsycholoog, intern begeleider, gezinsbegeleider en de schooldirecteur. Allen hebben expertise in behandeling van ontwikkelstoornissen; ASS, ADHD, Trauma etc.

Visie en perspectief

Ons motto is ‘Perspectief Op Maat'. Zo wordt het zorg- en onderwijsaanbod aangepast aan de individuele mogelijkheden en behoeften van het kind en het gezin. In gezamenlijkheid wordt er een plan opgesteld, waarbij zowel ouder(s) als Op Stap verantwoordelijk is voor de groei en/of aanpak van het kind.

De aanpak van Op Stap is erop gericht om de kwaliteiten en de sterke kanten van het kind en het gezin aan te spreken om zo het kind in een groep zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te laten komen. Aan het eind van dit zorgtraject streven wij erna om uw kind uit te laten stromen naar een passende onderwijsplek.

Voorwaarden voor aanmelding

 • Zorgindicatie van Gemeente
 • TLV SO (cluster 4)
 • Casusregisseur vanuit desbetreffende Gemeente
 • Onderwijsspecialist vanuit het Samenwerkingsverband 

Aanmeldroute 

Als er aan de voorwaarden voor aanmelding wordt voldaan, dan kunt u uw kind aanmelden via onderstaand e-mailadres: Aanmeldingenopstap@prodeba.nl

Contactgegevens

Op Stap is gevestigd in Op Maat
Henry Dunantweg 11
2402 NM Alphen aan den Rijn