Horizon Op Maat low 8
Op Maat

Introductie

Op Maat is een school voor speciaal (basis) onderwijs in Alphen aan den Rijn. We streven naar een stabiele omgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze zich veilig en prettig voelen. Naast onderwijs bieden we, in samenwerking met instanties in de regio, ook zorg aan om uw kind te helpen in de ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Onze klassen

Op Maat heeft 10 klassen: 2 SBO-klassen en 8 SO-klassen (waarvan 5 structuurklassen). In de SO-klassen zitten maximaal 12 leerlingen, in de SBO-klassen zitten maximaal 16 leerlingen. De structuurklassen zijn prikkelarme groepen die bedoeld zijn voor leerlingen met autisme spectrum problematiek. Het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling met als basiskenmerken overzicht en structuur.

Methoden

Wij maken gebruik van Positive Behavior Support (PBS). De drie belangrijkste pijlers hiervan zijn: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid en dit alles vanuit een positieve benadering.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

Basisonderwijs
  • groep 1 t/m 8