Bleichrodt low res 55
Meiberg College

Introductie

Welkom op onze school

Laat je rondleiden door zorgcoördinator Myrthe:

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/BlSx89RZueQ

En zit je nu in groep 8, dan is dit ook handig om over onze school te weten:

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/gfzjJkSjeeA

Meiberg College (voorheen Altra College Bleichrodt) is een school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden onze leerlingen op hun weg naar het diploma de ondersteuning die zij nodig hebben om tot leren te komen. Daarvoor hebben wij in onze school diverse expertises in huis, bijvoorbeeld op het gebied van autisme, gedrag, angst, depressie en dwang.

We bieden de leerling onderwijs op zijn of haar niveau en werken met kleine klassen van ongeveer 12 leerlingen. Op die manier kunnen onze leerlingen zich ontwikkelen in een plezierige en veilige leeromgeving. Dat vinden we belangrijk. Met elkaar werken we toe naar een passend perspectief voor de leerling; een vervolgopleiding of een andere passende plek. Leerlingen met een mavo/havo advies starten op het Jordaan College en hebben de mogelijkheid om door te stromen naar het Meiberg College.

Op het Meiberg College werken ook medewerkers van Levvel (voorheen de Bascule), academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De leerlingen die ondersteuning van Levvel nodig hebben, krijgen behandeling onder schooltijd. Daarnaast biedt iHub familiezorg trainingen aan die de vaardigheden van de leerlingen vergroten.

Gezamenlijk stellen iHub onderwijs en Levvel een plan op om je passende hulp en onderwijs te bieden. Niet alleen goede hulp en onderwijs zijn belangrijk; ook jouw omgeving moet recht doen aan wat je nodig hebt. Het Meiberg College is daarom veilig en uitnodigend en werkt met kleine klassen waarin jongeren zich prettig voelen.

Voor jongeren die extra ondersteuningsbehoeften hebben bieden we verschillende onderwijszorgarrangementen binnen onze school. Zorgcoördinator Lynn laat je de verschillende arrangementen zien:

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/shorfsCVKho

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/RS5uxJtSTV4

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/6h7hgYrjEGw

Ben jij nieuw op het Meiberg College? Bekijk jouw mogelijkheden

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

MAVO
  • Zorg en welzijn
  • Economie

Jaar 3 en 4

HAVO/VWO
  • Natuur, techniek en gezondheid
  • Economie en maatschappij
  • Cultuur en maatschappij
  • HAVO: jaar 1 t/m 5
  • VWO: jaar 1 t/m 6

SJSO-ondersteuning

Meiberg College biedt specialistische jeugdhulp op school aan. We bieden op maat hulp aan onze leerlingen, zowel op school als in de thuissituatie. Dit doen wij samen met het Ouder- en Kindteam (OKT), iHub familiezorg, Levvel en Trainingsbureau Sports & Behaviour.

De vaste jeugdhulpverleners vormen een vertrouwd gezicht op school. Leerlingen en ouders krijgen zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken zodat u uw verhaal niet telkens opnieuw hoeft te vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken.

Gezonde School

Meiberg College wil een omgeving bieden waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezond is. Op onze school leren de leerlingen over wat gezond eten is en hoe ze een gezonde keuze kunnen maken. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Sinds 1 mei 2018 voldoet onze kantine aan de richtlijnen van het voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. We maken hiermee de gezonde keuze, de makkelijke keuze.