Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Horizon Kesper college low res 155
Kesper College

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en ons leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Bij ziekte, medische afspraken en/of overprikkeling kunt u uw kind via de app van SomToday afwezig melden. In de handleiding 'Absentmelding door ouders/verzorgers Somtoday' leest u hoe u dit doet.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de mentor via SOMToday. 

Schooltijden

  • Onderbouw kernschool is 1-2 TL en 1-2-3 HAVO/VWO
  • Bovenbouw kernschool is 3-4 TL, 4-5 HAVO en 4-5-6 VWO
  • OZA is OnderwijsZorgArrangement
Dag Lestijd
Brugklas kernschool Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.15 uur
Overige klassen kernschool Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.15 of 15.00 uur (variabel)
OZA Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.15 uur
Zorg- en oriëntatieklas woensdag vrij

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024
Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2025
Meivakantie 18 april t/m 5 mei 2025
Zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus 2025

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 18 april 2025
Tweede Paasdag 21 april 2025
Koningsdag 27 april 2025
Hemelvaartsdag 29 en 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025

Studiedagen (leerlingen vrij)

2 juli 2024 (studiedag en overgangsvergadering)
26 en 27 augustus 2024
23 oktober 2024
10 januari 2025
13 februari 2025
14 maart 2025
8 juli 2025

De studiedagen zijn onder voorbehoud. Als er iets wijzigt brengen wij u op de hoogte.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, rooster, absentie en cijfers. Klik hier om in te loggen.

U kunt de SOMtoday app downloaden op uw iPhone of Android telefoon.

Goed om te weten

  1. Sport & “Special Heroes”. Onze leerlingen krijgen 2x per week sportlessen van een vakdocent in de sportzaal van onze school. Voor de sportlessen hebben de leerlingen passende sportkleding nodig. De leerlingen zijn verplicht gymschoenen te dragen (geen zwarte zolen). Daarnaast is de school een 'Special Heroes' school. Dit is in een sportoriëntatie en -stimulatieproject.
  2. Medicatie. Indien een leerling medicatie gebruikt, vinden wij het heel belangrijk dat u dit doorgeeft op het toestemmingsformulier medicatie. Bij de plaatsing op het Kesper College ontvangt hiervoor het juiste formulier.