Altra centrum low res 52
Jordaan College

Introductie

Jordaan College (voorheen Altra College Centrum) is een kleine school, met kleine klassen en veel individuele begeleiding. Hierdoor komen onze leerlingen beter tot hun recht. Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor het gedrag, de studiehouding en sociale vaardigheden van de leerlingen.

Lees ervaringen van ouders en opvoeders

Moeder Petra: ‘Wij waren op zoek naar het best passende onderwijs’

Moeder Zina: ‘Dankbaar dat er eindelijk echt naar ons werd geluisterd’

Wij hechten veel waarde aan goed contact met jou en je ouders . Wij houden je ouders regelmatig op de hoogte van de stand van zaken en horen het graag als er dingen thuis spelen die van invloed zijn op het gedrag van de leerling op school.

Jordaan College biedt een veilige omgeving waar de leerling centraal staat. We bieden jongeren ondersteuning om beter met zichzelf en anderen om te kunnen gaan. Hier werken we hard aan. Sommige leerlingen zitten maar kort bij ons op school en hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig om weer terug te kunnen naar het regulier onderwijs. Andere leerlingen maken hun middelbare school af op het Jordaan College en behalen hier hun diploma of certificaten.Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

MAVO
  • Techniek
  • Zorg en welzijn
  • Economie

Jaar 1 t/m 4

SJSO-ondersteuning

Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan is er op school daarvoor een team van jeugdhulpverleners voor handen. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding/groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.

De vaste jeugdhulpverleners zijn verbonden aan een school en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder – en ook uw kind en de docent - zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig.