Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Altra Zuid Oost deel 1 low res 45
Voort College

Introductie

Voort College (voorheen Altra College Zuidoost) heeft kleine klassen en biedt veel individuele begeleiding. Hierdoor komen onze leerlingen beter tot hun recht. Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor het gedrag, de studiehouding en sociale vaardigheden van de leerlingen.

Contact met ouders en opvoeders
Wij hechten veel waarde aan goed contact met de ouders en opvoeders van de leerlingen. Wij houden u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken en horen het graag als er dingen thuis spelen die van invloed zijn op het gedrag van uw kind op school.

Lees ervaringen van ouders en opvoeders
Opa: ‘Terug op het leerpad door het Voort College

Extra ondersteuning
Onze school biedt een veilige omgeving waar de leerling centraal staat. We bieden jongeren ondersteuning om beter met zichzelf en anderen om te kunnen gaan. Hier werken wij én zij hard aan. Sommige leerlingen zitten maar kort bij ons op school en hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig om weer terug te kunnen naar het regulier onderwijs. Andere leerlingen kunnen bij ons werken aan hun arbeidsvaardigheden, hun diploma mbo niveau 1 of 2 halen. Hier vindt u meer informatie over de ondersteuning die wij onze leerlingen bieden.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VMBO ONDERBOUW
 • Basis
 • Kader

MBO 1
 • Assistent Dienstverlening
 • Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie
 • Assistent Verkoop/Retail

MBO 2
 • Retail:
 • Dienstverlening:
 • Retail medewerker
 • Helpende Zorg & Welzijn
 • Medewerker Sport & Recreatie
 • Medewerker Facilitaire Dienstverlening
LEERROUTE ARBEIDSMARKT
 • Arbeidstoeleiding

Stage en één dag school

SJSO-ondersteuning

Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan is er op school daarvoor een team van jeugdhulpverleners voor handen. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding/groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.

De vaste jeugdhulpverleners zijn verbonden aan een school en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder – en ook uw kind en de docent - zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig.