Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Altra Zuid Oost deel 1 low res 45
Voort College

Aanmelden

Altra College Zuidoost is een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.

De aanmeldingen lopen via het onderwijsschakelloket: 020 - 811 99 22.

De meeste aanmeldingen bij het Altra College zijn voor een specifieke locatie. Hier houden wij rekening mee. Het kan echter zo zijn dat het onderwijsaanbod van een andere locatie beter aansluit op de behoefte van uw kind, het mogelijk verder van huis is of er een wachtlijst is voor de locatie van uw keuze. In dit geval gaan wij het gesprek met u en de collega’s van de andere vestiging aan. Samen zoeken we naar de meest passende plek voor uw zoon of dochter.