Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Horizon Schreuder College Taborstraat low res 8
Schreuder College Taborstraat

Introductie

Het Schreuder College, locatie Taborstraat, in de Rotterdamse wijk Kralingen, is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij onderwijzen leerlingen van 12 tot 18 jaar met leer- en gedragsvragen op VMBO-TL- en Havo-niveau. Door de kleine groepen en extra ondersteunend personeel is er veel aandacht en begeleiding voor de leerling.

Lees ervaringen van ouders/opvoeders:

Leerling Amien en moeder Latifa: 'De manier van les krijgen gaf rust'

Moeder Esther: 'Voor Damian is zijn gedrag geen belemmering meer'

Leerling Shaina: 'Het is er gewoon leuk. Ik heb er zelfspot gekregen'

Onze klassen

De groepen op Schreuder College Taborstraat bestaan uit 10 tot 12 leerlingen met een vaste groepsleerkracht. Er zijn ook lessen van vakleerkrachten, in de bovenbouw meer dan in de onderbouw. Mediatoren, dramatherapeuten, maatschappelijk werk en een gedragswetenschapper, de samenwerking met Youz en jeugdzorg maken dat we begeleiding in brede zin kunnen bieden, maar onderwijs blijft het belangrijkste aspect.

Speciaal onderwijs betekent dat er aanpassingen zijn op gebied van inrichting van de ruimte, de manier van lesgeven, het lesrooster, de regels in de klas en in de school, de aangeboden leerstof en de gebruikte methoden. De indeling van klassen baseren we op de leeftijd, het leerniveau en de problematiek van de leerling. Zo regulier mogelijk, maar maatwerk wanneer noodzakelijk.

Profielen

Ons onderwijsaanbod richt zich op het behalen van een diploma en/of certificaten die nodig zijn voor de uitstroom naar een vervolgopleiding. Met ons brede onderwijsaanbod hebben leerlingen een ruime keuze aan uitstroomrichtingen en haalt de school het maximale uit alle leerlingen.

Methoden

We stellen samen met de leerling en ouders een onderwijsperspectiefplan (OPP) op. Dit plan is leidend tijdens het hele ontwikkelingstraject. We spreken niet over, maar mét onze leerlingen over zijn of haar ontwikkeling op school. Ook proberen we onze school zoveel mogelijk te verbinden met de samenleving. Zo doen we mee aan allerlei activiteiten en klussen we voor buurtbewoners of helpen we organisaties in de buurt.

Maak kennis met onze school

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/ZBCqbJOzV0w

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VMBO TL
  • Economie
  • Zorg en Welzijn

1 t/m 4

Havo
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Natuur en Techniek (NT)
  • Economie en Maatschappij (EM)

1 t/m 5