Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Altra Laakhaven Den Haag 60 1600px
School2Care Laakhaven

Introductie

School2Care Laakhaven is geen 'gewone' voortgezet speciaal onderwijslocatie. Het is een speciale plek, omdat op onze locatie onderwijs, ambulante jeugdhulp en jeugd-GGZ integraal worden aangeboden. Indien nodig kan een leerling een programma volgen, waarbij hij of zij van 08.00 tot 20.00 uur op school is. School2Care is een interventie voor als het tijdelijk niet goed gaat op school, thuis en in de vrije tijd. Samen met de leerling, ouders en andere belangrijke betrokkenen wordt het best passende programma vormgegeven, zodat we het beste kunnen halen uit de leerling.

Positief toekomstperspectief

Op School2Care Laakhaven maken jongeren die thuis, in de vrije tijd en op school veel problemen ervaren, een nieuwe start. We helpen hen binnen hun eigen omgeving. We willen voorkomen dat ze verder in de problemen komen. Samen werken we aan een positief toekomstperspectief.

School2Care Laakhaven is een school met een vernieuwende aanpak. Leerlingen volgen een intensief programma waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. Ze worden begeleid naar een (vervolg) opleiding en/of werk. Centraal in deze aanpak staat de coach, die de leerlingen weer helpt de draad op te pakken.

Aanpak

Door middel van de wrap-around-care aanpak en intensieve zorg op verschillende leefgebieden, verbinden we de leerlingen weer met de maatschappij, geven we hen het gevoel dat ze ertoe doen en laten we hen ervaren wat ze kunnen. Met deze vorm van intensieve coaching en met zorg op maat willen we dat de leerling zich ontwikkelt en dat het goed gaat in de thuissituatie.

Op School2Care werken we samen met de leerling aan gedrag, onderwijsperspectief, motivatie en bezigheden in de vrije tijd. Met de ouder(s)/opvoeder(s) werkt de coach aan het vergroten van opvoedvaardigheden en verminderen van overbelasting. Met de leerling en ouder(s)/opvoeder(s) werkt de coach aan het vergroten van een steunend sociaal netwerk en het hervinden van vertrouwen van zichzelf, onderwijs en zorg. Het uiteindelijke doel van School2Care is dat de leerling weer op een positieve manier aan de maatschappij deelneemt door het volgen van een opleiding, stage, werk of dagbesteding.

Avondprogramma

Leerlingen op School2Care Laakhaven wonen thuis of begeleid op zichzelf in studio's. Overdag volgen zij lessen en werken we zo veel mogelijk samen met school van herkomst. Ook is er een mogelijkheid om een avondprogramma te volgen. Hierin worden activiteiten gedaan die binnen en buiten de school plaatshebben, zoals bijvoorbeeld sporten. Ook wordt er gezamenlijk gegeten.

Onderwijs
Als een leerling start op School2Care, komt hij of zij binnen in de instroomklas. Hier onderzoeken we wat er nodig is op de drie leefgebieden. We werken vraaggericht en maken samen een ontwikkelplan. Belangrijk blijft het contact en de samenwerking met de stamschool, omdat School2Care een interventie is. Het doel is altijd ervoor zorgen dat de leerling snel duidelijkheid krijgt over zijn of haar traject op School2Care en de leerling zo snel mogelijk weer terug laten stromen naar een reguliere school of VSO-school.

Op School2Care stimuleren we leerlingen hun arbeidsvaardigheden te ontwikkelen. Dat kan in de praktijkklas of op het werkplein. Met behulp van leskisten wordt bijvoorbeeld lopende band werk geoefend, waarbij vooral focus erg belangrijk is. Leerlingen kunnen op School2Care ook hun mbo1-diploma halen, IVIO’s certificaten behalen of staatsexamen doen.


Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/cmfAC6oYHDI

Bekijk meer informatie over de methodiek van School2Care

Kijk voor meer informatie over School2Care Laakhaven in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VMBO
  • Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur en Bewegen en Sport

OOM-klas
  • Van leerlingen die in deze klas starten, wordt het niveau bepaald en het uitstroomperspectief. In deze klas wordt deels gewerkt met een digitale omgeving en deel met boeken, zodat er onderwijs op maat geboden kan worden. Dit kan, in overleg op elk niveau t/m HAVO. Vrijwel altijd wordt er ook in overleg met de school van herkomst en de vervolgschool gekeken waar precies aan gewerkt moet worden om de overgang in de lesstof zo klein mogelijk te maken.

MBO-klas
  • Hier wordt op maat gekeken waar een leerling in het traject staat en wat er nodig is om het MBO1 met positief resultaat af te ronden. We hebben voor het MBO1 traject een samenwerking met het ROC Mondriaan, zodat leerlingen aan het einde van het traject ook een officieel diploma hebben.

Instroomklas
  • Leerlingen brengen de eerste 6 weken door in de instroomklas. In deze periode wordt alle informatie verzameld en worden er 0-metingen gedaan. Daarna wordt het OPP opgesteld en naar welke vervolgklas de leerling gaat.