SCHAKENBOSCH HORIZON SYMPOSIUM BEELDEN low res 22
Schakenbosch Onderwijs & Werk

Introductie

Het Schakenbosch Onderwijs & Zorg (voorheen Schakenbosch College) in Leidschendam is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, waar zorg en onderwijs worden gecombineerd. Onderwijs is hierbij leidend, omdat een diploma de beste garantie is voor de toekomst. Jongeren van 12 tot 18 jaar krijgen bij ons les op zijn of haar niveau in een omgeving waarin de leerling zichzelf kan zijn. Samen bereiden we jongeren voor op de toekomst: zelfstandig meedoen in de maatschappij.

Onze klassen

Onze school biedt praktijkgericht onderwijs tot en met havo aan leerlingen die verblijven in de jeugdzorgplusinstelling Schakenbosch. Aanmelden bij onze school gaat dus niet via een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Wanneer een jongere start bij ons wordt er binnen zes weken, in overleg met de leerling en ouders, een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naar toe werken, welke onderwijsdoelen de jongere kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is.

Samenwerkingen

Samen met jeugdzorgplusinstelling Schakenbosch besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. En met de jobcoach van het Schakenbosch hebben wij contacten met bedrijven in verschillende branches waar leerlingen stage kunnen lopen. Binnen de diverse stages kunnen leerlingen bij ons aangeleerde basisvaardigheden en werkhouding oefenen en verder verfijnen. Het doel van deze stages is om jongeren voor te bereiden op werk.

Hoe wij werken

We kijken bij de instroom goed naar de mogelijkheden en perspectief van uw kind. In samenspraak met u bieden we uw kind praktijk(gericht) onderwijs, Onderwijs Op Maat of Traject Op Maat aan. Binnen de klassen ‘Traject op Maat’ en ‘Onderwijs Op Maat’ volgen jongeren een passend en individueel programma. De lesinhoud wordt dus aangepast aan de mogelijkheden van uw kind. Verder stimuleren we actief burgerschap zoals bereid zijn om actief bij te dragen aan een gemeenschap en sociale integratie door mee te doen in de samenleving.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

Praktijkonderwijs

VROC
  • Voorbereiding op ROC

Onderwijs Op Maat (OOM)
  • Passend programma