Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

IHUB Onderwijs Plus low res 49
OnderwijsPlus

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Als je ziek bent, blijf je op de leefgroep. Daar krijg je de verzorging die je nodig hebt. Natuurlijk zorgen we ervoor dat je zo min mogelijk leerachterstand oploopt.

Lestijden

Van maandag tot en met vrijdag zijn er lesuren. Die zijn onderdeel van het dagprogramma. Een deel ervan staat vast. Een ander deel is op jouw doelen afgestemd.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.