IHUB Onderwijs Plus low res 49
OnderwijsPlus

Aanmelden

Alleen jongeren die via Levvel in JeugdzorgPlus zijn opgenomen kunnen op deze school terecht. OnderwijsPlus is er voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar die baat hebben bij een behandeling in een gesloten setting vanuit jeugdzorg, speciaal onderwijs, jeugd-GGZ en jeugd-LVB.

Aanmelden van een jongere verloopt via een gecertificeerde instelling die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering wil uitvoeren. Dat zijn Jeugdbescherming Regio Amsterdam, de William Schrikker Groep en het Leger des Heils in samenwerking met de Plaatsing Coördinatie Noord-West.

U kunt zich niet aanmelden met een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband.

Kijk hier voor meer informatie over aanmelden bij Levvel.