Horizon Spijkernisse low res 10
Gelinck School Spijkenisse + BeO Meidoorn

Introductie

Op de Gelinck School Spijkenisse (voorheen Gelinckschool Spijkenisse) bieden we in een stabiele en veilige omgeving onderwijs aan kinderen die het niet redden op een reguliere basisschool. Belangrijk is dat onze leerlingen zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen leerlingen in hun ontwikkeling. Zowel emotioneel, sociaal als cognitief. Ook hebben wij een Behandel- en Onderwijsgroep voor leerlingen die nét wat andere ondersteuning nodig hebben.

Gelinck School Spijkenisse is een gecertificeerde Leader in Me-school. Dit betekent dat we binnen de school, en ook daarbuiten, werken met de zeven eigenschappen van Stephen Covey. Door deze methode spreken we allemaal – leerlingen, leerkrachten en ouders – dezelfde taal en begrijpen en verstaan we elkaar. Deze werkwijze helpt leerlingen enorm met hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Lees de ervaring van ouders, opvoeders en leerlingen

Leerling Lieke: ‘Op deze school voel ik mij veilig’

Kimberley: ‘Voor ons is gespecialiseerd onderwijs echt een oplossing’

Lady Ann: 'Gespecialiseerd onderwijs heeft tijd en begrip voor mijn dochter'

Sonja: 'Ga eens kijken op een school voor speciaal onderwijs'

Onze klassen

Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot ongeveer 12 jaar. We stemmen ons onderwijs zo goed mogelijk af op de behoefte en interesse van uw kind. Om dit goed te doen, is een nauwe samenwerking met ouders/opvoeders erg belangrijk. Samen kijken we naar wat uw kind nodig heeft en wat bij hem of haar past.

Met u en uw kind stellen we een ontwikkelingsperspectief vast. Hierin staan doelen waar we samen naartoe werken. Zo geven we gericht vorm aan het leertraject van uw kind, met als streven terugkeer naar het reguliere onderwijs of doorstroom naar het speciaal voortgezet onderwijs.

Wij hebben ook een Behandel- en Onderwijsgroep: Meidoorn. Deze groep is er voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar die meer zorg nodig hebben. In deze groep wordt vastgesteld welke specifieke behoeften de leerling heeft en worden zorg en onderwijs gecombineerd.

Leerstofaanbod

Wij passen daar waar nodig de inhoud van de lesstof aan op de vaardigheden van de individuele leerling. Wij bieden onder andere vakken als zintuigelijk en motorische ontwikkeling, kunstzinnige oriëntatie en leren-leren.

Methoden

We werken met de 7 gewoonten-methode. Aan de hand van zeven eigenschappen ontwikkelen kinderen zich op sociaal en emotioneel gebied en leren leider te zijn van hun eigen ontwikkeling. Het uitgangspunt is om uw kind op speelse wijze te leren het beste uit zichzelf te halen. Met name op het gebied van persoonlijke groei en relaties met anderen.

Op onze school werken onze leerlingen verder met de Trotsbox. Dat is een programma waarin leerlingen zelf hun leerprogramma en resultaten in de klas bijhouden. Twee keer in het jaar presenteren de kinderen hun Trotsbox aan de klas en hun ouders.

Ook gebruiken we de methodes Persoonlijk Meesterschap en Handelingsgericht Werken. Met Persoonlijk Meesterschap leert uw kind zichzelf kennen. Het ontdekken van talenten en krachten staat voorop. Handelingsgericht Werken houdt in dat wij de onderwijsbehoefte van uw kind op één zetten en daar passen wij ons onderwijs op aan.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

Basisonderwijs
  • groep 1 t/m 8