Horizon Schreuder College Taborstraat low res 8
Schreuder College Taborstraat

Eerste paal nieuwbouw Schreuder College Taborstraat

Woensdag 10 mei sloeg Jasper ten Dam, bestuurder van iHUB, de eerste paal van het nieuwe schoolgebouw voor Schreuder College Taborstraat. Het oorspronkelijk gebouw dateert uit de jaren 60 van de vorige eeuw en was ontworpen als basisschool. Om onze leerlingen gespecialiseerd voortgezet onderwijs te kunnen bieden met eigentijdse faciliteiten, was het gebouw aan vervanging toe. Het is voor het eerst dat iHUB Onderwijs een nieuw schoolgebouw in gebruik zal nemen.

Eigentijdse faciliteiten

Het nieuwe schoolgebouw voorziet in voldoende theorielokalen en eigen lokalen voor de vakken drama, culturele en kunstzinnige vorming (ckv), natuur- en scheikunde (nask) en een gymzaal. Ook kunnen de leerlingen straks gebruik maken van een kantine en een buitenruimte met zowel actieve als rustige plekken. Faciliteiten die het oorspronkelijke gebouw onze leerlingen niet kon bieden.

Olifantentandpasta

Bij het slaan van de eerste paal zijn twee docenten van Science en Natuurkunde met ieder een klas aanwezig. Zij kunnen straks eindelijk gebruik maken van een nask-praktijklokaal. Na het slaan van de eerste paal kijken de leerlingen alvast vooruit door het maken van olifantentandpasta; een chemisch experiment waarmee zij dit moment feestelijk bekronen.

Gelijke kansen

Het is de architect gelukt om op de huidige locatie een ruim en karakteristiek nieuw schoolgebouw te ontwerpen. De kleinschaligheid van gespecialiseerd onderwijs brengt de uitdaging met zich mee om de leerlingen een passend onderwijsaanbod en een inspirerende leeromgeving te bieden, zoals reguliere scholen dat kunnen. De leerlingen hebben straks een fijne plek om te ontdekken wie ze zijn en om hun potentie te kunnen benutten. 

Trots

Volgens de planning wordt het gebouw in september 2024 in gebruik genomen. Het schoolteam en de leerlingen kijken uit naar de nieuwe school. Een school waar de leerlingen straks met trots kunnen zeggen: dat gebouw, dat is míjn school.