IHUB Schreuder Hoogvliet low res 29
School2Care De Vliet

Introductie

Een nieuwe start

Op School2Care De Vliet maken jongeren die thuis, in de vrije tijd en op school veel problemen ervaren, een nieuwe start. Samen werken we aan een positief toekomstperspectief. We willen voorkomen dat jongeren verder in problemen komen en daardoor uit huis worden geplaatst.

School2Care De Vliet is een school met een vernieuwende aanpak. Leerlingen volgen een intensief programma (twaalf uur per dag, van 08.00 u. - 20.00 u,), waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. Leerlingen worden begeleid naar een (vervolg)opleiding en/of werk. Centraal in deze aanpak staat de coach, die de leerlingen weer helpt de draad op te pakken.

Lees ervaringen van ouders en opvoeders

Moeder Sharda vertelt: 'Mijn zoon bloeide weer op'

Maak kennis met School2Care De Vliet en bekijk deze video:

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/rze4O1ND7L8

Hoe we werken
Op School2Care werken we samen, door middel van wrap-around-care, met de leerling aan gedrag, onderwijsperspectief, motivatie en een positieve vrijetijdsbesteding. Met de ouder(s)/opvoeder(s) werkt de coach aan het vergroten van opvoedvaardigheden en verminderen van overbelasting. Met de leerling en ouder(s)/opvoeder(s) werkt de coach aan het vergroten van een steunend sociaal netwerk en het hervinden van vertrouwen van zichzelf, onderwijs en zorg. Met deze vorm van intensieve coaching en met zorg op maat willen we een uithuisplaatsing voorkomen.

Op onze locatie werken we met een magical-mix van leerlingen. Dat wil zeggen dat leerlingen van elkaar leren.

Het uiteindelijke doel van School2Care is dat de leerling weer op een positieve manier aan de maatschappij deelneemt door het volgen van een opleiding, stage of werk.


Betrokkenheid van ouders is essentieel voor onze jongeren
Om het traject van jongeren op School2Care te laten slagen, is zijn ouders een onmisbare schakel. We vragen best veel van jongeren op onze school. Van acht tot acht werken zij aan zichzelf. Wanneer jongeren dan naar huis gaan, hebben ze de steun van hun ouders nodig om niet in oude patronen te vallen. De gezinscoach van School2Care helpt ouders om ondersteuning te kunnen geven. Bekijk in deze video hoe onze gezinscoach werkt.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/Af8bZy9FVJ0

Bekijk meer informatie over de methodiek van School2Care

Kijk voor meer informatie over School2Care De Vliet in de schoolgids


Opleidingsniveaus

Maas
  • Dit is de instroomklas; hier starten alle leerlingen na plaatsing op School2Care. Hier wordt in de eerste zes weken het niveau van de leerling bepaald. Ook wordt in deze zes weken, in overleg met leerling, ouders en plaatser het perspectief vastgesteld.

Hef
  • De voortgezet onderwijs klas met een digitale lesomgeving zodat er onderwijs op maat geboden kan worden. Dit kan, in overleg op elk niveau t/m HAVO. Vrijwel altijd wordt er ook in overleg met de school van herkomst en de vervolgschool gekeken waar precies aan gewerkt moet worden om de overgang in de lesstof zo klein mogelijk te maken.

Mast
  • De VROC/ MBO1 klas. Hier wordt op maat gekeken waar een leerling in het traject staat en wat er nodig is om het MBO1 met positief resultaat af te ronden. We hebben voor het MBO1 traject een samenwerking met het Albeda College, zodat leerlingen aan het einde van het traject ook een officieel diploma hebben.