Horizon IHUB Schats Noord low res 113
Schats School Noord

Introductie

Schats School Noord (voorheen Mr. Schats Noord) is een basisschool voor speciaal onderwijs. We zijn er voor leerlingen die niet mee kunnen komen in het reguliere onderwijs door gedrag. Ook verzorgen wij bijzondere leertrajecten, bijvoorbeeld voor thuiszitters. Daarnaast bieden wij ook ambulante hulp aan reguliere basisscholen.

Verder richten wij ons op de volgende punten:

  • Praktijkvakken voor leerlingen met een uitstroom verwachting naar het praktijkonderwijs (groen/techniek/dieren)
  • Digitalisering onderwijsmethoden en eerste aanzet naar gepersonaliseerd leren.
  • Verbindende communicatie: kinderen leren de taal om gevoelens en behoeften onder woorden te brengen.
  • Verbeteren van de opbrengsten voor Begrijpend Lezen en Woordenschat
  • Het coachen van leerlingen door een pedagogisch medewerker in een ‘huiskamer’

Onze klassen

Wij werken met 7 groepen van gemiddeld 14 leerlingen. De groepen 1 en 2 zitten bij elkaar. Onze klassen worden samengesteld op basis van het lerend niveau. In de klassen zitten kinderen met verschillende uitdagingen. Op deze manier leren we uw kind omgaan met een grote variatie aan gedrag. Hierdoor is uw kind goed voorbereid op een plek in de maatschappij. Verder werken we met niveaugroepjes om kinderen lesstof op het eigen niveau aan te bieden.

Omdat er leerlingen op onze school zijn die extra ondersteuning nodig hebben op uiteenlopende gebieden, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties en professionals. Ook zijn er regelmatig stagiaires van verschillende universiteiten, hogescholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs op onze school aanwezig.

Methoden

De door ons gebruikte lesmethodes zijn methodes die ook in het reguliere onderwijs gebruikt worden. Verder werken we me met kinderen aan Persoonlijk Meesterschap (leerlingen leren regisseur van hun eigen bestaan te worden) en Verbindende Communicatie (leerlingen leren hun gevoelens te uiten en deze te koppelen aan hun behoeften)

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

Basisonderwijs
  • groep 1 t/m 8