Rijnstroom college extern low res 5
Rijnstroom College Westerpark

Introductie

Het Rijnstroom College Westerpark in Alphen aan de Rijn is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij bieden onderwijs aan leerlingen bij wie het leerproces door gedragsproblemen verstoord is geraakt of dreigt te raken. Bij ons krijgen ze een nieuwe kans en door leerlingen succeservaringen op te laten doen, gaan ze het leren weer leuk vinden.

Onze klassen

Het Rijnstroom College Westerpark biedt ruimte aan ongeveer 110 leerlingen, verdeeld over 10 klassen. Het onderwijsaanbod is gericht op het behalen van een diploma en/of certificaten die nodig zijn voor de uitstroom naar een vervolgopleiding of werk.

Profielen

Onze school richt zich op de uitstroombestemmingen vervolgonderwijs en (begeleide) arbeid. Uw kind volgt vanaf het begin de leerweg die het beste aansluit bij zijn of haar didactisch niveau. Dit kan bijvoorbeeld zijn: VMBO Basisberoeps – (BB), Kaderberoeps- (KB), VMBO-arbeid en Praktijkonderwijs.

We streven ernaar om ons lesprogramma zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met het reguliere voortgezet onderwijs. Ook besteden we op onze school veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met de (V)SO scholen in de regio. Verder hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met middelbare school De Goudse Waarden in Gouda en werken we samen met Rijnvicus en het Sociaal Werkbedrijf in Alphen voor stages en arbeidsmarkttoeleiding.

Methode

Op het Rijnstroom College Westerpark werken we door middel van Blended Learning, een combinatie van digitaal onderwijs en traditioneel onderwijs uit boeken. We gebruiken hierbij onder andere digitaal leermateriaal van Deviant en VO-Content.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VMBO-BB/KB
  • Dienstverlening & Producten
  • AVO-vakken

Jaar 1 t/m 4

Praktijkonderwijs

Jaar 1 t/m 4

Leerwerktraject
  • Nederlands
  • Dienstverlening & Producten

3 en 4

Entree

Mbo1