Horizon Gelinckschool Oostvoorne low res 23
Gelinck School Oostvoorne + Voorziening Jonge Kind Voorne

Introductie

De Gelinck School Oostvoorne (voorheen Gelinckschool Oostvoorne) en de Voorziening Jonge Kind Voorne (VJK Voorne)(voorheen BeO de Schelp) vormen samen een veilige en stimulerende omgeving voor kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. Op de Gelinck School bieden we kinderen van 4 tot 12 jaar speciaal onderwijs in kleine groepen. Kinderen van 4 tot 7 jaar die naast onderwijs ook extra zorg nodig hebben, verwelkomen we bij Voorziening Jong Kind Voorne.

Lees ervaringen van ouders en opvoeders

Nico en Rosanne: 'Als gezin erbovenop gekomen door werkwijze Gelinckschool'

Onze klassen

De Gelinck School Oostvoorne heeft tien klassen met daarin gemiddeld veertien kinderen. De klassen zijn aangepast op de behoeften van de leerlingen, zodat iedere leerling de juiste stimulering en zorg krijgt om tot leren te komen.

Voorziening Jonge Kind Voorne (voorheen BeO de Schelp)

Sommige leerlingen hebben wat extra zorg nodig. Zij worden ondergebracht in de Voorziening Jonge Kind Voorne (VJK Voorne). Deze klas is gevestigd in Kindcentrum De Samenstroom. Deze klas is uitgerust met een leerkracht en een gedragswetenschapper.

Methoden

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/ opvoeder(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen. De leerlingen hebben zicht op hun eigen ontwikkeling d.m.v. Master! Master! is een praktische werkwijze om samen met de jeugdige en het netwerk, in aansluiting op hun interesses en talenten, te werken aan hun doelen.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

Basisonderwijs
  • groep 1 t/m 8