Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

VSO Schakenbosch low res 110

'Werken met het DID moet nog meer eigen worden'

Om jongeren de beste ontwikkelkansen te bieden, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid nodig. Bij Schakenbosch werken medewerkers van zorg en onderwijs daarom op vergaande wijze samen. De mentoren van zorg en onderwijs maken samen met de jongere zijn doorlopend en integraal dagprogramma. De persoonlijke leerdoelen en de ontwikkeling van de jongere staan hierbij centraal. Zo kan het ene blok gevuld worden met behandeling en het andere met onderwijs. Alles sluit op elkaar aan. Uiteraard is er ruimte voor diverse activiteiten om te leren ofjuist te ontspannen, net waar de jongere behoefte aan heeft.

We zijn nu een jaar onderweg. We zijn er nog niet helemaal, maar er is ook geen weg meer terug. Lees de ervaringen van Chantal en Brenda.

Chantal is coördinator van het team Leren en Ontwikkelen. Vanaf de start van Schakenbosch in 2013 is ze er al bij. Brenda werkt inmiddels een half jaar bij het Schakenbosch Onderwijs & Werk als intern begeleider. Samen trekken deze dames het Doorlopend Integraal Dagprogramma (DID).

Inmiddels is het dagprogramma geen project meer. Het staat. In 2021 is voor iedere jongere bij Schakenbosch een persoonlijk programma tot stand gebracht. ,,Een hele verbetering", zegt Chantal. ,,Omdat het in de eerste plaats inzicht en overzicht geeft, voor zowel de jongeren als de medewerkers."

Maar er zijn nog stappen te zetten. Momenteel is er een programma van 8 tot 8. Het DID rooster beslaat vaak nog de ochtend en de middag. Het streven is het programma van 8 tot 8 in één rooster te verwerken en de stap daarna is uitbreiding naar het weekend.

De kern van het integrale dagprogramma is dat de jongere en zijn ontwikkeling centraal staan. Daarvoor moeten de mentoren van zorg en onderwijs nauw samenwerken, maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. ,,Moeilijk", aldus de dames. ,,Mensen zijn wel bereid. Iedereen ziet hoe het integraal dagprogramma goed is voor de jongeren. Maar een nieuwe werkwijze is wennen. Het is nog niet vanzelfsprekend om de ander op te zoeken voor overleg. Ze denken er soms gewoon niet aan. En daarnaast zijn er de praktische problemen, verschillende werktijden of de drukte van de dag die het onmogelijk maken om elkaar te spreken."

Collega’s helpen met de vertaling naar de praktijk, ,,dat is onze rol", stelt Brenda. Chantal en Brenda zijn bij een bepaalde groep jongeren gestart om actief de betrokken mentoren te ondersteunen. Dit zijn de jongeren die vanuit de instroomklas doorvloeien naar onderwijs op niveau. Zij zitten nog in het begin van hun behandeling. ,,We kunnen niet iedereen ondersteunen. Wij hopen dat de werkwijze straks meer vanzelfsprekend wordt voor de medewerkers. Het moet eigen worden. En dan als een olievlek doorvloeien door de organisatie."

Hoe worden mentoren ondersteund? ,,We vragen of ze contact met elkaar opnemen, of ze afspraken maken en ook vervolgafspraken maken. Als ze ergens tegenaan lopen, helpen we met het bedenken van oplossingen of wie ze kunnen benaderen voor overleg. Heel praktisch allemaal."

Het doorlopend integraal dagprogramma is er inmiddels voor iedere jongere. Het perspectief van de jongere is het uitgangspunt en het wordt, met de nodige hobbels hier en daar, in samenspraak gemaakt. Voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking geeft het overzicht en houvast. Zij zijn sowieso gebaat bij structuur. Maar het integrale dagprogramma is nu nog vaak ‘vóór de jongere’. ,,Ja, dat klopt, we zijn er nog niet. We moeten ernaartoe dat het uiteindelijk steeds meer ‘mét de jongere’ wordt. Dat is ons doel en dat gaan we samen doen."

Jongeren kunnen dan samen met hun mentor aan hun ouders vertellen wat ze willen gaan leren en hoe ze dat willen gaan doen. Ouders kunnen op die manier ook samen met hun kind en de betrokkenen van Schakenbosch hun aandeel in het dagprogramma oppakken.