Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Schats Zuid low res 110
Schats School Zuid + BeO De Pauwen

BeO De Pauwen

Aan een kleuter die naar school gaat, worden ineens veel meer eisen gesteld. Milde problemen thuis of op school zijn vaak bij te sturen met pedagogisch, kortdurend advies en begeleiding. Daarbij vraagt complexe ontwikkelingsproblematiek om een specialistisch aanbod. In beide situaties maakt vroeg ingrijpen het mogelijk de gezinsdynamiek en de ontwikkeling op een positieve manier te stimuleren. Het doel is herstel van de balans tussen draagkracht en draaglast en preventie van doorgroei naar zwaardere problematiek. Behandel- en Onderwijsgroep (BeO) De Pauwen maakt vroegtijdig bijsturen mogelijk.

Voor wie

Kinderen van 4 t/m 6 jaar met complexe ontwikkelingsproblematiek en hulpvraag in opvoeding en onderwijs.

 • Kinderen kunnen nog niet naar het basisonderwijs (vastgelopen op PSZ, KDV, basisonderwijs, of zitten thuis).
 • Onderwijsbehoefte op niveau groep 1 of groep 2.
 • Er is een vraag naar onderwijsperspectief.

Het team

Het team van de BeO-groep bestaat uit:

 • Eén leerkracht en twee pedagogisch medewerkers. Alle medewerkers zijn gespecialiseerd in kleuterleeftijd.
 • Het team krijgt ondersteuning vanuit de Commissie voor de weg Begeleiding. Deze commissie bestaat uit: kinder- en jeugdpsycholoog, intern begeleider, schoolmaatschappelijk deskundige en de schooldirecteur. Allen hebben met expertise in behandeling van ontwikkelingsstoornissen: ASS, ADHD, hechting, trauma, ODD, taalproblematiek, etc.

Hoe wij werken

Het pedagogisch en didactisch klimaat worden afgestemd op de specifieke behoefte van het kind, waarbij het kind dagelijks intensieve begeleiding ontvangt.

 • Pedagogisch medewerkers en ouders stemmen aanpak in de groep en thuis af.
 • Psycho-educatie op maat.
 • Op indicatie schoolmaatschappelijk werk (SMW).
 • Therapie (cognitieve gedragstherapie) afgestemd op de hulpvraag.
 • Didactisch programma:
  - De balans zorg/onderwijs verschuift van in het begin van het traject meer aandacht voor zorg naar meer onderwijs aan het einde van het traject.
  - Er wordt gewerkt met de methodes Kleuterplein (leerlingvolgsysteem), Plus Punt (rekenmethode), Kwink (sociaal-emotionele vorming) en Nederlands ondersteund met gebaren.
  - Gebruik van de methodiek van het Handelingsgericht werken.
  - Gym, aikido- en techniekles.

Dit alles doen wij in nauwe samenwerking met:

 • Zorg- en onderwijsspecialisten van MEE 
  - Logopedist
  - Fysiotherapeut
  - Schoolarts
  - Wijkteam als casusregisseur
  - Wijkteam voor niet-opvoedkundige systeemhulp intensiever dan SMW
  - Samenwerkingsverband onderwijs
  - Auris
 • Overige hulpverlening; GGZ/medische zorg, CJG, verslavingszorg, jeugdbescherming, etc.

Contactgegevens

Adres:
BeO-groep De Pauwen
Dalweg 4
3075 LR Rotterdam

Telefoonnummer: 06 - 437 83 499