Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Horizon Spijkernisse low res 10
Gelinck School Spijkenisse + BeO Meidoorn

BeO Meidoorn

De Behandel- en Onderwijsgroep (BeO) Meidoorn biedt gespecialiseerde hulp voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar met een complexe ontwikkelingsproblematiek, dan wel een (dreigende) ontwikkelingsstoornis met een hulpvraag op het gebied van gedrag, opvoeding en onderwijs.

Voor wie

De BeO is voor kinderen:

 • van 4 tot 6 jaar met een complexe ontwikkelingsproblematiek en een hulpvraag bij de opvoeding én het onderwijs;
 • waarbij er sprake is van een gemiddelde begaafdheid;
 • die nog niet naar het basisonderwijs kunnen;
 • die zijn vastgelopen op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of het basisonderwijs;
 • waarbij nog niet duidelijk is welke onderwijsvorm passend is;
 • waarbij er een vraag is naar een onderwijsperspectief.

Visie en perspectief

Ons motto is ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het nodig is’. Zo wordt het zorg- en onderwijsaanbod aangepast aan de individuele mogelijkheden en behoeften van het kind en het gezin. In gezamenlijkheid wordt er een plan opgesteld, waarbij zowel de ouder(s) als de groep verantwoordelijk is voor de groei en/of aanpak van het kind.

De aanpak van de BeO is erop gericht om de kwaliteiten en de sterke kanten van het kind en het gezin aan te spreken. Hierdoor zullen beperkingen/belemmeringen gecompenseerd worden en kan het kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. 

Aan het einde van dit zorgtraject stroomt het kind uit naar een passende onderwijsplek.

Contactgegevens

BeO Meidoorn is gevestigd in ‘SBO de Tandem’ in Spijkenisse.

Adres:

Aïdastraat 91
3208 PA Spijkenisse

Postadres:

Postbus 2091
3200 CB Spijkenisse

Telefoonnummer
rechtstreeks naar de groep 06 – 365 25 769. We zijn op dit nummer alleen telefonisch bereikbaar.

E-mailadres:
beo.meidoorn@horizon.eu

Aanmeldroute Behandel- en Onderwijsgroep

 • Beschikking van JOT/wijkteam
 • Jeugdbescherming
 • Huisarts
 • Kinderpsychiater
 • Kinderarts
 • Gecertificeerde instelling