Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Horizon Gelinckschool Oostvoorne low res 23
Gelinck School Oostvoorne + Voorziening Jonge Kind Voorne

VJK Voorne

De Voorziening Jonge Kind Voorne (kortweg VJK Voorne) biedt gespecialiseerde hulp voor kinderen tussen de (bijna) 4 en 6 jaar met een complexe ontwikkelingsproblematiek, dan wel een (dreigende) ontwikkelingsstoornis en een hulpvraag op het gebied van gedrag, opvoeding en onderwijs. De ontwikkelingsmoeilijkheden uiten zich altijd op drie gebieden: thuis, op school en in de omgeving van het kind.


Hoe werken wij?

Binnen VJK Voorne wordt op pedagogisch en didactisch niveau alles afgestemd op de individuele behoefte van het kind. Rust, orde en regelmaat zijn daarbij erg belangrijk. Zo krijgen kinderen behandeling en les in dezelfde ruimte, met uitzondering van logopedie, fysiotherapie en Theraplay. We werken met een vast team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers, zodat kinderen steeds dezelfde, vertrouwde gezichten zien.

VJK Voorne gaat uit van de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind. Dankzij deze insteek haalt een kind het beste uit zichzelf, zodat hij/zij zich daarna verder kan gaan ontwikkelen op een voor hem/haar geschikte school. Hoe het behandel- en onderwijstraject van een kind er precies uit ziet, hangt af van de doelen die overeengekomen zijn. Aan het einde van dit traject stroomt het kind uit naar een passende onderwijs- of behandelplek.

Als een kind de groep verlaat, is er een goede begeleiding naar de nieuwe school. Binnen het gespecialiseerd onderwijs werken wij nauw samen op VJK Voorne. Zowel het samenwerkingsverband Onderwijscollectief, als het so3, so4 en sbo zijn vertegenwoordigd binnen VJK Voorne.

Hoe ziet de groep eruit?

De groep is een klas met maximaal 12 kinderen. Pedagogisch medewerkers en groepsleerkrachten van VJK Voorne creëren heel bewust een schoolse situatie.

Ouders/opvoeders brengen zoveel als mogelijk hun kinderen zelf naar de groep. Daardoor is er een zorgvuldige overdracht. Verder nemen kinderen hun eigen broodtrommel mee en lunchen ze op school.

Samenwerken met ouders

De aanpak van VJK Voorne is erop gericht om de kwaliteiten en sterke kanten van het kind en het gezin aan te spreken waardoor beperkingen/belemmeringen worden gecompenseerd en het kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt.

Door de verwevenheid van leren en gedrag van de kinderen thuis en op school is het van belang ouders en het netwerk rondom het gezien intensief te betrekken. Er kan vanuit de groep praktische basis opvoedingsondersteuning thuis worden geboden. Ouders kunnen meekijken en meedoen in de groep. Op deze manier kunnen ouders en de groep van elkaar leren.

Contactgegevens

Adres:
Rie Mastenbroekplein 2, Hellevoetsluis
(in het pand van Kindcentrum De Samenstroom)

Telefoonnummer: 088 - 996 23 00

Meer over Kindcentrum De Samenstroom

VJK Voorne is gevestigd in Kindcentrum De Samenstroom. Met zes partners organiseren we opvang, zorg, behandeling en onderwijs in een veilige en inclusieve omgeving voor alle kinderen. Samenwerken in De Samenstroom gaat heel natuurlijk door de letterlijke transparante opzet en de verschillende gezamenlijke ruimten. Meer weten over hoe wij samenwerken? Bekijk de video:

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/W6uan366vNg

Op de website van Kindcentrum De Samenstroom leest u meer informatie.