Educatief centrum Horizon low res 54
Educatief Centrum

Introductie

Het Educatief Centrum in Delfshaven is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Jongeren die in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen door gedrag, krijgen bij ons een nieuwe kans. Bij het Educatief Centrum staat het perspectief van de leerling altijd centraal.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/724dt9bZ_K0

Direct naar de Toolkit voor verwijzers

We leiden leerlingen op voor een passende plek op de arbeidsmarkt of voor doorstroming naar vervolgonderwijs op het MBO. Ons doel is om goede werknemers van onze leerlingen te maken en we bieden de mogelijkheid een Entree-diploma te halen. Op onze school benadrukken we de kwaliteiten van onze leerlingen en zorgen wij ervoor dat ze zich kunnen ontwikkelen. Het uitstroomperspectief binnen onze school is werk of vervolgonderwijs. De infographic Educatief Centrum Perspectief werk(t) geeft een overzicht van het onderwijsaanbod op onze school.

Klassen

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 15,5 tot 19 jaar. Het Educatief Centrum telt zo’n 80 leerlingen, 5 klassen, 2 interne stagebedrijven en een extern traject. In een klas zitten maximaal 10 leerlingen. In de klassen werken we met een rooster en geven we de vakken die nodig zijn voor het behalen van het Entree-diploma. In de interne stagebedrijven werken we aan werknemersvaardigheden en leren we leerlingen wat er van hen wordt verwacht in de praktijk.

Interne stagebedrijven: Maritiem & Techniek en Horeca

Op het Educatief Centrum zijn twee interne stagebedrijven; Maritiem & Techniek en Horeca. Via interne stagebedrijven kunnen jongeren verschillende branchegerichte certificaten behalen. Ook werken we aan werknemersvaardigheden en vakgerichte kennis. Leerlingen hebben vijf dagen les in het bedrijf. In het lesprogramma is basistheorie en vakkennis verwerkt. Wanneer de leerlingen voldoende groei laten zien, zorgen wij voor doorstroom naar een stageplek en vervolgens een passende arbeidsplek. Wij werken samen met partners vanuit het werkveld. Binnen deze bedrijven kunnen jongeren werken en verder opgeleid worden waarna de overstap naar het bedrijfsleven soepel verloopt en succesvol is.

Binnen het traject Maritiem & Techniek mogelijkheid om op ons binnenvaartschip op te leiden richting een baan als matroos in de binnenvaart. Bekijk de ervaring van leerlingen Marciano en Obby aan boord van De MATE:

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/ecg_GwPptcw

VROC-klassen en entree-opleiding

In de VROC (Voorbereidend ROC) klassen worden leerlingen klaargestoomd om door te stromen naar onze interne Entree-opleiding. De Entree-opleiding bieden wij aan in samenwerking met het Albeda College.

Ondersteuning

Iedere leerling heeft een vaste leerkracht/intern stagebegeleider. Deze is het eerste en vaste aanspreekpunt voor de ouder(s)/opvoeder(s). We besteden op onze school veel aandacht aan het pedagogisch klimaat. Zo heeft het Educatief Centrum een gedragswetenschapper, een schoolmaatschappelijk werker, een intern begeleider, een jobcoach en een mediator. Samen staan wij elke dag klaar om leerlingen bij te staan in hun weg naar een diploma of werk. Voor alle jongeren bieden we een stevige basisondersteuning. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Voor deze leerlingen bieden wij vanuit school intensieve en specialistische ondersteuning. De infographic ondersteuning vanuit het Educatief Centrum geeft u een totaalbeeld van de ondersteuning op onze school.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VROC
  • Voorbereidend op entree opleiding

Entree opleiding
  • Verkoop/Retail
  • Zorg & Welzijn
  • Logistiek
  • Horeca
  • Bouw & Wonen

Interne stagebedrijven
  • Maritiem & Techniek
  • Horeca

Extern traject
  • Branchegerichte vakken