VSO Schakenbosch low res 110

Ongemerkt zijn we al heel ver

Om jongeren de beste ontwikkelkansen te bieden, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij Schakenbosch werken medewerkers van zorg en onderwijs daarom op vergaande wijze samen. De mentoren van zorg en onderwijs maken samen met de jongere zijn doorlopend en integraal dagprogramma. De persoonlijke leerdoelen en de ontwikkeling van de jongere staan hierbij centraal. Zo kan het ene blok gevuld worden met behandeling en het andere met onderwijs. Alles sluit op elkaar aan. Uiteraard is er ruimte voor diverse activiteiten om te leren of juist te ontspannen, net waar de jongere behoefte aan heeft.

Op Schakenbosch zitten jongeren die thuis tijdelijk niet meer kunnen wonen omdat de problemen zo groot en complex zijn, dat zij in bescherming moeten worden genomen tegen zichzelf of tegen anderen. Op het JeugdzorgPlus-terrein in Leidschendam wordt naast behandeling ook onderwijs geboden. Anouk is leidinggevende van drie groepen.

,,Ik denk dat het te weinig leeft", begint Anouk. Ze vertelt dat het is moeilijk om er continu aandacht voor te vragen, juist omdat ze ongemerkt al heel ver zijn. ,,Inmiddels weten medewerkers wel van het integraal dagprogramma." Anouk blijft er wel aan trekken. Ze bespreekt het DID in haar teamvergaderingen. In die zin is ze een spil. Ze kan in haar ene groep vertellen over ervaringen in de andere groep. ,,We leren van elkaar."

Inzicht en overzicht

Op de meeste groepen hangt een overzicht met voor iedere jongere zijn eigen rooster. Dit geeft inzicht en overzicht. Zowel voor de jongeren als voor de pedagogisch medewerkers. Anouk vertelt: ,,Het is nu nog een rooster van school en van zorg, nog te weinig samen met de trainers en therapeuten. Het zou helpen als er één digitaal systeem komt.’

Het rooster beslaat momenteel de ochtend en de middag. Maar iedere jongere heeft ook iets in de avond, bijvoorbeeld activiteiten met de groep of juist vrije tijd. ,,Dit is ook in het DID verwerkt", zegt Anouk. Het is namelijk belangrijk dat een jongere ziet wat hij allemaal doet op een dag en aan welke doelen hij daarmee werkt. In de toekomst krijgen alle jongeren hun eigen rooster op hun kamer.

Vierde blok

Ze vertelt ook over het vierde blok. Dit is een breed aanbod aan activiteiten in de namiddag, het ‘vierde blok’ genaamd. Alle plannen lagen klaar, maar door corona is de opstart stil gevallen. Anouk vindt het vierde blok heel waardevol en een breed palet aan activiteiten zou perfect passen in het DID. Ze kan niet wachten totdat het opnieuw van start gaat.