Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Marleen en Amy Educe 15

Marleen van Hemmen

Voordat gezinscoach Marleen van Hemmen bij School2Care terecht kwam, werkte ze op een gesloten jeugdzorginstelling. ,,Ik had moeite met het draaideureffect. Ik wilde het anders doen. Zo raakte ik betrokken bij de opzet van School2Care De Vliet in Rotterdam. Mijn werk is nu zelfs nog leuker dan ik vooraf had ingeschat.”

,,Bij School2Care De Vliet ben ik gezinscoach. Een functie die ik samen met mijn leidinggevende heb kunnen vormgeven. Als coach sta ik achter, naast en voor de leerling. Ik geef de leerling een zetje, een luisterend oor en ik bescherm hem of haar als dat nodig is. Als coach bezoek ik de ouders van mijn coachleerling en als gezinscoach bezoek ik gezinnen die ook bij mij zijn aangemeld. Zo probeer ik iedereen die belangrijk is voor de leerling aan boord te krijgen.”

Samenwerking met ouders

,,Ik merk dat de samenwerking met ouders belangrijk is. De leerling voelt dat iedereen binnen zijn netwerk op één lijn staat. Bovendien voelt de leerling zich meer geaccepteerd en waardevol op school als hun ouders aan boord zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we betere resultaten boeken als we ouders, en andere mensen die belangrijk voor de leerling zijn, intensief betrekken.”

Zorg en onderwijs: unieke combinatie

,,Het unieke aan School2Care vind ik het combineren van zorg en onderwijs. Zo krijgt een leerling de juiste hulp zonder dat hij lessen op school mist. We zijn echt op het positieve gericht. We geven groene kaarten als iemand positief gedrag laat zien en kijken naar de talenten van een leerling.

Om dit werk te kunnen doen heb je een soort professionele liefde nodig voor de doelgroep. Onze leerlingen hebben in hun leven veel afwijzingen meegemaakt en zijn op veel plekken niet meer welkom. Ik probeer leerlingen te begrijpen. Daar heb je empathie en een zekere gevoeligheid voor nodig. Tegelijkertijd moet je gestructureerd zijn en duidelijke grenzen aangeven.”

Leven op de rit

,,De omslag bij een van mijn coachees, Jay, vond ik een mooi moment. Jay voelde zich aan het begin van zijn traject down en verdrietig. Hierna boos. Dit uitte zich op verschillende manieren. Na een stevig gesprek besloot Jay zelf dat het tijd was voor verandering en gingen de deuren bij hem open.

Openheid en vertrouwen waren heel belangrijk voor hem. Ik keek naar wat hij wel kon, en hij kon onwijs veel. Ik bood hem rust en regelmaat. Ik probeerde zijn fouten niet af te keuren, maar te kijken naar hoe iets hem wel lukte, op zijn manier. Ik denk dat dit vertrouwen in hem ervoor heeft gezorgd dat we briljante gesprekken samen konden voeren.”

Hij genoot van zijn tijd bij ons

,,Ik zag dat hij steeds meer zelfvertrouwen kreeg en genoot van zijn tijd bij ons. Hij durfde op het laatst zijn eigen keuzes te maken. Zelfs bij de sterkste apen op de rots durft Jay zijn eigen pad te kiezen. In het begin van School2Care moest ik hem uit bed trekken. Maar op het laatst deed hij zelfs mee aan ons vakantieprogramma, terwijl hij niet eens meer op school zat. Gewoon, omdat hij het leuk vond.”