Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Hero

Magazine 'Horen, zien en niet zwijgen'

In het magazine 'Horen, zien en niet zwijgen' delen ouders en (oud-)leerlingen hun ervaring met het gespecialiseerd onderwijs. Ouders vertellen over de (vaak onbekende) weg naar één van onze scholen waar hun kind de extra aandacht en ondersteuning krijgt die het nodig heeft. En de (oud-)leerlingen die vertellen wat de school voor hen betekent. Stuk voor stuk parels van verhalen.