4716

Niet tevreden?

Onze medewerkers zetten zich volop in voor de kwaliteit van het onderwijs. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons dan weten, zodat wij de kwaliteit van ons werk kunnen blijven verbeteren. In deze wegwijzer staat een stappenplan beschreven waar u terecht kunt met uw klacht over iHUB onderwijs.

Stap 1: Gesprek met medewerker
Wij vragen u uw klacht eerst met de betrokken medewerker te bespreken.

Stap 2: Contact met vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders
Mocht u er niet uitkomen met de betreffende medewerker of graag ondersteuning krijgen, dan kunt u contact opnemen met de schoolvertrouwenspersoon. Deze persoon kan u helpen en ondersteunen bij het gesprek op school. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn bekend bij de locatie van de school en kunt u ook vinden in de schoolgids op de website van de schoollocatie.

Stap 3: Gesprek met schooldirecteur
Komt u er met de medewerker niet naar tevredenheid uit, richt u zich dan als volgende stap tot de schooldirecteur. Samen kijken we wat we kunnen doen om uw klacht op te lossen.

Stap 4: Gesprek met regiodirecteur
Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de regiodirecteur via het e-mailadres klachten@ihub.nu.

Vermeld a.u.b. in uw klacht:
* over welke school de klacht gaat
* de periode van de klacht
* over wie de klacht gaat
* de inhoud van de klacht
* wat er tot nu toe gedaan is om uw klacht op te lossen

De regiodirecteur gaat dan met u in gesprek. De betrokken medewerker wordt uiteraard ook gevraagd zijn of haar visie te geven. Na de behandeling van de klacht ontvangt u een schriftelijke reactie. Daarin wordt opgenomen of, en zo ja welke maatregelen er worden getroffen.

Klachtenregeling
Wij vragen u om eerst bovengenoemde stappen te doorlopen. Echter, een officiële klacht indienen kan op elk moment. Dit kan bij het bevoegd gezag van iHUB (de raad van bestuur) of bij de landelijke (onafhankelijke) klachtencommissie van Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) waarbij iHUB Onderwijs zich heeft aangesloten.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
070 - 386 16 97 (10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur)
info@gcbo.nl

Wij verwijzen u graag naar de klachtenregeling iHUB Onderwijs voor meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen bij de landelijke klachtencommissie.