Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

VSO Schakenbosch low res 110

Eén jongere, één programma: ‘Als we overleggen, kunnen we één lijn trekken’

Om jongeren de best passende zorg en onderwijs te bieden, werken medewerkers van Schakenbosch Onderwijs & Werk gezamenlijk met een persoonlijk en doorlopend integraal dagprogramma (DID) van 52 weken. Samen met de jongere, ouders en de mentoren wordt de dag ingevuld. Leren en ontwikkelen staan hierbij centraal. Zo kan het ene blok wordt gevuld met behandeling en het andere met onderwijs. Alles sluit netjes op elkaar aan. Tussendoor is er keuze uit activiteiten, waar de jongere behoefte aan heeft.

We zijn nu ruim een jaar onderweg met het DID. We zijn er nog niet, maar er is ook geen weg meer terug. Lees de ervaring docent Steven van Schakenbosch Onderwijs & Werk.

Het klinkt zo simpel: één rooster van 8 tot 8, waar álle activiteiten in staan. Maar zie maar eens het overzicht te krijgen van wat een jongere op een dag doet: school, stage, werk, therapie, bezoek aan thuis. Docent Steven timmert samen met collega’s onderwijs en zorg hard aan de weg om dit bij jeugdinstelling Schakenbosch voor elkaar te krijgen. ,,Het is zoveel duidelijker voor de jongere.”

Steven is docent Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) op Schakenbosch Onderwijs & Werk en is groot voorstander van het doorlopend integraal dagprogramma (DID), zoals dat zo mooi heet. ,,Ik wil er graag mee werken. Liever gisteren dan vandaag.”

Zo’n dagplanning die een volledig overzicht biedt van alles dat de jongere doet, biedt verschillende voordelen, weet hij. De jongere ziet dus in één oogopslag hoe zijn dag eruit ziet, dat geeft rust, en school en onderwijs weten beter wat er allemaal speelt rond de jongere. Daar kunnen ze hun les of activiteit dan weer op afstemmen.

Steven geeft een voorbeeld: ,,Stel: een jongere komt op zijn woongroep via internet in contact met verkeerde mensen. Hij mag daar niet meer op internet, maar de school weet er niks van. Terwijl we hier heel veel op de computer werken. Als we zulke dingen overleggen, kunnen we één lijn trekken. Dat is beter voor de ontwikkeling van de jongere.”

En die ontwikkeling, dat is de spil waar alles om draait, vertelt Steven. ,,We willen de jongere helpen om weer mee te doen, weer te leren. Daarom is het dagprogramma bedacht. Vaak komen jongeren hier, omdat ze niet meer naar school gingen, bijvoorbeeld doordat er drugs in het spel was. Ze hebben geen structuur meer. Die willen wij ze weer geven.”

De eerste stap die het afgelopen jaar is gezet is dat de onderwijsmentor en de zorgmentor regelmatig bij elkaar komen om samen met de jongere zelf te bespreken hoe het gaat. ,,Natuurlijk hadden we voorheen ook contact, maar het is nu intensiever.”

Tot een uur of drie in de middag gaat de jongere op het Schakenbosch-terrein naar school, daarna gaat hij of zij terug naar de woongroep. Die twee werelden zijn het afgelopen jaar, na de introductie van het DID, steeds dichter bij elkaar gekomen. ,,Zo leren we meer over de jongere, bijvoorbeeld dat die van boksen houdt. Dan kunnen we op school een keer een boksclinic organiseren. Bewegen helpt om de stof beter op te nemen.”

Steven geeft les in de algemeen vormende vakken. Daaronder vallen Nederlands, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding en culturele vorming. Jongeren die op Schakenbosch verblijven kunnen zich vaak moeilijk focussen in de les, weet hij. ,,Bijvoorbeeld door adhd of autisme.” Het DID helpt daarbij, want ieder kind volgt een eigen, individueel programma. ,,Allemaal hebben ze hun eigen behoeftes en daarom een eigen plan.”

Op dit moment staat het doorlopend integraal dagprogramma in de kinderschoenen, maar het begin is er. ,,We zijn druk in gesprek. Nu bestaan er nog twee losse roosters, voor school en voor de activiteiten daarbuiten. Die moeten straks samenvloeien door ze in hetzelfde systeem in te voeren. Maar dat we al gezamenlijke overleggen hebben, met de zorgmentor, de onderwijsmentor en de jongere, dat is grote winst. Ik kan niet wachten tot we volledig zijn overgeschakeld.”