VSO Schakenbosch low res 110

De jongere ziet meer het nut van zijn verblijf

Om jongeren de best passende zorg en onderwijs te bieden, werken mentoren zorg en onderwijs op Schakenbosch op verregaande wijze samen. Samen met de jongere maken zij een doorlopend en integraal dagprogramma(DID). De persoonlijke leerdoelen en de ontwikkeling van de jongere staan hierbij centraal. Zo kan het ene blok gevuld worden met behandeling en het andere met onderwijs. Alles sluit op elkaar aan. Uiteraard is er ruimte voor diverse activiteiten om te leren of juist te ontspannen, net waar de jongere behoefte aan heeft.

We zijn nu ruim een jaar onderweg met het DID. We zijn er nog niet, maar er is ook geen weg meer terug. Lees hier de ervaring van Mariska, jeugdzorgwerker C.

Op Schakenbosch zitten jongeren die thuis tijdelijk niet meer kunnen wonen omdat de problemen zo groot en complex zijn, dat zij in bescherming moeten worden genomen tegen zichzelf of tegen anderen. Op het JeugdzorgPlus-terrein in Leidschendam wordt naast behandeling ook onderwijs geboden.

Op groep 6 hangt het doorlopend integraal dagprogramma op een centrale plek aan de muur. Duidelijk zichtbaar. Per jongere is weergegeven wat ze doen die dag. ,,De jongeren kijken er wel naar", zegt Mariska. Zij is jeugdzorgwerker C op deze groep. ,,Het geeft duidelijkheid en structuur."

De groep is gewend aan het werken met het DID. ,,Maar, zegt Mariska, ,,we zijn er nog niet." Ze vertelt dat het vooral lastig is met jongeren die geen onderwijs volgen. Dat kunnen jongeren zijn die net zijn gestart bij Schakenbosch, of die een traject bij Leren en Ontwikkelen volgen, of die een andere dagbesteding of stage hebben. De mentoren van school maken namelijk de eerste opzet van het rooster en daarna vullen de collega’s van zorg het verder aan.

,,Eigenlijk zou het rooster vanuit de groep moeten worden opgestart", aldus Mariska. Dit om alle jongeren gelijk al in de eerste fase in het overzicht te hebben.

Het DID is geheel op maat gemaakt voor iedere jongere. Mariska wil ernaartoe dat het ‘echt met de jongere samen’ wordt opgesteld. ,,We moeten meteen beginnen wanneer een jongere binnen komt. Dan ligt er nog geen daginvulling, dan is er nog geen plan. Maar dan moeten we samen met de jongere gaan zitten met de vraag ‘Hoe gaan we dit vandaag doen met z’n tweeën?"

Schakenbosch is hard aan het werk om het proces van het DID nog meer samen met de jongere te gaan organiseren, in een gesprek met de jongere en de mentoren van zorg en onderwijs. Voor sommigen gaat dit al goed, maar nog niet voor alle jongeren. Mariska stelt dus terecht: ,,We zijn er nog niet."

In de praktijk zorgt de groepsleiding er natuurlijk wel voor dat iedere jongere goed wordt begeleid, of het nu wel of niet van tevoren in een dagprogramma is gevat. Maar het DID biedt echt wel voordelen. 

Mariska legt uit: ,,Als een jongere geen dagprogramma heeft, geen inzicht in wat hij doet, dan vindt die jongere het echt nutteloos dat hij bij Schakenbosch is. Zodra een jongere vaste afspraken heeft, ziet wanneer hij therapie heeft en wanneer school, meedenkt over wat hij doet, dan zal hij veel sneller inzien wat hij hier leert. En ook meer het nut van zijn behandeling zien."