Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

IHUB Schreuder Quackstraat low res 30
Schreuder College De Quackstraat

Introductie

Het Schreuder College De Quackstraat is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam en een nevenlocatie van het Schreuder College Slinge. De ‘Quackstraat’ heeft ongeveer 50 leerlingen waarvoor het reguliere onderwijs te weinig ondersteuning kan bieden. Bij ons zitten de eerstejaars leerlingen van het Schreuder College Slinge. Na het eerste jaar stromen onze leerlingen vaak door naar ‘Slinge’ of terug naar het regulier onderwijs.

De ontwikkeling van de leerling staat bij ons centraal. Door gerichte aandacht helpen wij onze leerlingen zich emotioneel, sociaal en cognitief zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit doen we door onderwijs met zorg te combineren. En ouders/opvoeders zo veel mogelijk te betrekken bij het ontwikkelproces van de jongere.

Lees de ervaring van ouders en opvoeders

Moeder Bethanie 'Op het Schreuder College kreeg mijn kind de ruimte'

Onze klassen

Het Schreuder College De Quackstraat heeft vijf klassen voor eerstejaars leerlingen. Leerlingen krijgen bij ons les in kleine groepen van gemiddeld tien leerlingen.

Profielen

Wij zijn een vmbo-school. Onze leerlingen volgen vanaf het eerste tot en met het vierde jaar de basis beroepsgerichte leerweg (vmbo-bb) of de kader beroepsgerichte leerweg (vmbo-kader). Leerlingen volgen vanaf de start op onze school een leerontwikkeling die aansluit bij hun lerend niveau.

Methoden

Wij zijn een ‘Leader in Me’-school, dat wil zeggen dat we – leerlingen, leerkrachten en ook ouders – werken volgens de zeven eigenschappen van Stephen Covey. Aan de hand van deze methode leren jongeren regisseur te worden van hun eigen bestaan. Het doel van deze werkwijze is om jongeren meer betekenis te geven aan het persoonlijke en professionele leven van zichzelf, onze medewerkers en ouders. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, bijvoorbeeld met sociale vaardigheidstrainingen.

Wilt u kijken of onze school een passende plek is voor uw kind?

Neem dan gerust contact met ons op. Stuur een mail naar Merilyn de Randamie (merilyn.derandamie@horizon.eu) of Robbert van Vliet (robbert.vanvliet@horizon.eu). Het maken van een afspraak voor een individuele rondleiding buiten schooltijd behoort tot de mogelijkheden. Leerling Mandy geeft u vast een voorproefje van een rondleiding op onze locatie. Ook kunt u hier een ervaring lezen van een ouder.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/Qbs_qWO7V8s

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VMBO BB/KB

1ste leerjaar