IHUB Purmercollege low res 21
School2Care Amsterdam Noord

Introductie

Een hele nieuwe aanpak voor leerplichtige jongeren uit Amsterdam tussen de 14 en 18+ met forse problemen op meerdere leefgebieden, dat biedt School2Care Amsterdam Noord (voorheen Purmer College). Onze leerlingen leren het beste in de praktijk met daarbij stevige, persoonlijke hulp en begeleiding. Ze krijgen een leerprogramma van 8 tot 18 uur op onze locatie in combinatie met stage en werk. We maken daarbij gebruik van de werkzame elementen en onderbouwing van School2Care en bouwen daarop voort.

Maak kennis met School2Care Amsterdam Noord: Esmé van de Ley vertelt

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/52XDhHHgUm8

Ons onderwijsaanbod
We bieden onder andere de praktijkvakken horeca, sport en techniek. Stage is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Tijdens de stages werken we voor echte opdrachtgevers. Dit doen we zowel intern als extern. Ons aanbod is aan te passen aan elk niveau. Wij bepalen in overleg met de jongere en de ouders/opvoeders een passend programma.

Ondersteuning
School2Care Amsterdam Noord zorgt ervoor dat de jongeren de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Onze medewerkers luisteren en hebben geduld. Maar wij bieden ook structuur, stellen grenzen of houden jongeren een spiegel voor. De coaches spelen hierbij een grote rol en hebben intensief contact met de jongeren. Wij kijken verder dan het gedrag. Vertrouwen geven vinden wij ontzettend belangrijk. Wij blijven in onze jongeren geloven, ook als het even minder goed gaat. Als het nodig is, ondersteunen wij ook de ouders en/of opvoeders.

Na School2Care Amsterdam Noord
Op onze school bereiden wij je voor op werk (arbeidstoeleiding). Dit betekent dat wanneer jongeren klaar zijn bij School2Care Amsterdam Noord, ze uitstromen richting werk of dagbesteding.

Bekijk meer informatie over de methodiek van School2Care

Kijk voor meer informatie over School2Care Amsterdam Noord in de schoolgids