Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Bleichrodt low res 55
Meiberg College

Aanmelden

iHub onderwijs (voorheen Altra College) biedt voortgezet speciaal onderwijs. We geven les op verschillende niveaus. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek op school krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierin maken de scholen afspraken over de begeleiding en ondersteuning die ze bieden.

Speciaal onderwijs is niet voor iedere leerling toegankelijk. Leerlingen kunnen zichzelf aanmelden bij iHUb onderwijs nadat het regionale ‘Samenwerkingsverband’ een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven.

De samenwerkingsverbanden in de regio’s waar iHub onderwijs actief is zijn:
Waterland

Amsterdam

Amstelland en de Meerlanden

Zaanstreek


De meeste aanmeldingen bij iHub onderwijs zijn voor een specifieke locatie. Hier houden wij rekening mee. Het kan echter zo zijn dat het onderwijsaanbod van een andere locatie beter aansluit op de behoefte van uw kind, het mogelijk verder van huis is of er een wachtlijst is voor de locatie van uw keuze. In dit geval gaan wij het gesprek met u en de collega’s van de andere vestiging aan. Samen zoeken we naar de meest passende plek voor uw zoon of dochter.

Neem contact op met aanmelden.onderwijsnh@ihub.nl of met onze afdeling voor informatie of advies over wat Meiberg College (voorheen Altra College Bleichrodt) kan bieden.