Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Altra centrum low res 52
Jordaan College

Aanmelden

Jordaan College (voorheen Altra College Centrum) is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De aanmeldingen lopen via het onderwijsschakelloket van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam – Diemen: 020 - 811 99 22.

De meeste aanmeldingen bij iHub onderwijs zijn voor een specifieke locatie. Hier houden wij rekening mee. Het kan echter zo zijn dat het onderwijsaanbod van een andere locatie beter aansluit op de behoefte van uw kind, het mogelijk verder van huis is of er een wachtlijst is voor de locatie van uw keuze. In dit geval gaan wij het gesprek met u en de collega’s van de andere vestiging aan. Samen zoeken we naar de meest passende plek voor uw zoon of dochter.