Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

IHUB Haarlemmermeer low res 4
Hoofddorp College

Aanmelden

Hoofddorp College (voorheen Altra College Haarlemmermeer) is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, wij spreken liever van voortgezet passend onderwijs. Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig en woont u in de regio Amstelland-Meerlanden.

De aanmeldingen lopen via de school:
T: 023-5553972
E: ac.haarlemmermeer@altra.nl

De meeste aanmeldingen bij iHub onderwijs zijn voor een specifieke locatie. Hier houden wij rekening mee. Het kan echter zo zijn dat het onderwijsaanbod van een andere locatie beter aansluit op de behoefte van uw kind, het mogelijk verder van huis is of er een wachtlijst is voor de locatie van uw keuze. In dit geval gaan wij het gesprek met u en de collega’s van de andere vestiging aan. Samen zoeken we naar de meest passende plek voor uw zoon of dochter.