Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Horizon Spijkernisse low res 10
Gelinck School Spijkenisse + BeO Meidoorn

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en het leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Is uw kind ziek? Dan kunt u tussen 8.15 en 8.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 - 996 2170.

Kortdurend verlof (bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie e.d.)

Plant u deze afspraken alstublieft zoveel mogelijk na schooltijd. Indien de afspraak onder schooltijd valt, kan de leerling gewoon naar school komen/onder schooltijd opgehaald of teruggebracht worden. De afwezigheid kunt u uiterlijk 1 dag van tevoren schriftelijk aangeven door het schrijven van een briefje of een mail.

Bijzonder verlofformulieren (wegens gewichtige omstandigheden, of vakantieverlof buiten de schoolvakanties) zijn te vinden onder het kopje downloads.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur

Vakanties & vrije dagen

Let op: BeO Meidoorn wijk hiervan af

Schoolvakanties
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024
Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2025
Meivakantie 18 april t/m 5 mei 2025 (incl. Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus 2025

Overige vrije dagen

Hemelvaartsdag 29 en 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025

Studiedagen (leerlingen vrij)

10 januari 2025

Afwijkende schooltijden

5 december 2024 leerlingen om 12 uur uit
18 juli 2025 leerlingen om 12 uur uit

Verder vinden er elk jaar in de tweede week op woensdag startgesprekken plaats. U gaat dan als ouder samen met uw kind in gesprek met het klassenteam. Op deze dag volgen de kinderen thuisonderwijs.

ParnasSys

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem ParnasSys. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind. Klik hier om in te loggen.

Goed om te weten

  1. Sport: deze lessen worden 2 x per week gegeven door de vakleerkracht gymnastiek in de gymzaal van onze school. Voor de gymles hebben de leerlingen passende gymkleding nodig. De leerlingen zijn verplicht gymschoenen te dragen (geen zwarte zolen).De gymtijden worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
  2. Overblijven: alle kinderen blijven over op school in hun eigen klas. De leerlingen nemen hun eten en drinken van thuis mee. Wij prefereren een gezonde broodmaaltijd en gezonde tussendoortjes, te denken valt aan fruit, snoeptomaatjes, e.d.
  3. Medicatie: als een leerling medicatie gebruikt, is het noodzakelijk dat u dit doorgeeft aan de betreffende juf en/of meester. Het is handig als u reserve- medicijnen aan uw kind meegeeft, onder vermelding van naam, hoeveelheid medicijnen per keer en tijdstip van innemen. Op die manier kunnen wij uw kind medicatie geven mocht u deze vergeten zijn. Wij noteren de gegeven medicatie en registreren de voorraden.
  4. Traktaties: als een leerling jarig is of bij speciale gelegenheden – zoals bij de geboorte van een broertje of zusje – mag hij trakteren in zijn/haar eigen klas. Om een al te grote aanslag op tanden en kiezen te voorkomen, verzoeken we ouder(s) niet te uitbundig snoep rond te delen. Voor de juffen en meesters mag de traktatie op de personeelstafel gezet worden.
  5. Schoeisel: de school is voorzien van linoleum. Om deze reden hebben we ervoor gekozen om de leerlingen slippers/ sloffen te laten dragen in de klassen. Ook als de leerlingen op de grond spelen is dit hygiënischer. Wilt u uw kind slippers/ sloffen meegeven die op school mogen blijven. Op de gang staan speciale kasten waarin de schoenen/sloffen opgeborgen kunnen worden.
  6. Speelgoed en gadgets: vanuit de klas wordt aangegeven wanneer er speelgoed meegenomen kan worden voor het vrijspelen. Voor deze gelegenheid verzoeken wij u echter liever geen kostbaar of kwetsbaar speelgoed mee te geven. De school kan namelijk geen verantwoordelijkheid dragen voor het kapot gaan of kwijt raken van speelgoed. Ditzelfde geldt voor gadgets, sieraden en horloges. De ervaring leert dat het heel moeilijk te achterhalen is wie iets kapot of kwijt gemaakt heeft.
  7. In navolging van het advies van de Rijksoverheid hanteren wij nu al de ‘Nee, tenzij-aanpak’: Geen gebruik van mobiele telefoon, smartwatch en andere devices van thuis in de klas. Tenzij er belangrijke redenen zijn om dat wel te doen. Dit moet dan vooraf met de schooldirecteur besproken worden. De mobiele telefoon, smartwatch of andere devices blijven in de tas tijdens schooltijd.