Horizon Spijkernisse low res 10
Gelinck School Spijkenisse + BeO Meidoorn

Visie en perspectief

Ons motto is ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het nodig is’. Zo wordt het zorg- en onderwijsaanbod aangepast aan de individuele mogelijkheden en behoeften van het kind en het gezin. In gezamenlijkheid wordt er een plan opgesteld, waarbij zowel de ouder(s) als de groep verantwoordelijk is voor de groei en/of aanpak van het kind. 

De aanpak van de BeO is erop gericht om de kwaliteiten en de sterke kanten van het kind en het gezin aan te spreken. Hierdoor zullen beperkingen/belemmeringen gecompenseerd worden en kan het kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. 

Aan het einde van dit zorgtraject stroomt het kind uit naar een passende onderwijsplek.