Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Horizon Spijkernisse low res 10
Gelinck School Spijkenisse + BeO Meidoorn

Praktische informatie voor ouders

Schooltijden
De deur is om 8.20 uur open. U bent op woensdag en donderdag welkom bij binnenkomst in de klas tot 8.40 uur. Dan kunt u uw kind helpen met het aangeboden materiaal. Hierna gaan wij verder met het lesprogramma.

Halen en brengen

De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur. U kunt uw kind vanaf 8.20 uur naar de klas brengen. Aan het einde van de schooldag brengen wij uw kind naar buiten. U kunt wachten buiten op het plein.

Taxivervoer

Indien uw kind met de taxi naar school komt, verloopt het contact met de taxicentrale via de ouders. Ouders melden zelf hun kind aan en af bij ziekte, studiedagen en vakanties. De haal- en brengtijden spreken ouders af met de taxicentrale.

Vakantie

Zomervakantie 7 juli t/m 4 augustus 2023 (start 7 augustus 2023)
Kerstvakantie 25 december 2023 tot en met 2 januari 2024 (start 3 januari 2024)
Meivakantie 6 tot en met 10 mei 2024
Zomervakantie 2024 start 12 juli 2024

Feestdagen

Goede vrijdag en Tweede Paasdag 29 maart en 1 april 2024
Hemelvaartsdag 9 mei 2024 (valt in de meivakantie) 
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024

Studiedagen

Maandag 21 augustus 2023
Vrijdag 29 september 2023
Maandag 2 oktober 2023
Woensdag 15 november 2023
Maandag 8 januari 2024
Vrijdag 9 februari 2024
Woensdag 10 april 2024
Vrijdag 12 juli 2024