Horizon Spijkernisse low res 10
Gelinck School Spijkenisse + BeO Meidoorn

Onze samenwerkingspartners

Partijen met wie wij samenwerken:

  • JOT/wijkteam
  • Samenwerkingsverband
  • SO2, SO3, SO4 en het SBO
  • Aanvullende behandeling (via zorgverzekering) op de BeO-locatie onder schooltijd door:
    - Logopedie;
    - Fysiotherapeut, sensorische integratie therapeut.

Commissie voor de Begeleiding (CvB)
Het klassenteam wordt ondersteund door de CVB. De Commissie van begeleiding bestaat uit: gedragswetenschapper onderwijs, gedragswetenschapper zorg, intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk en schooldirecteur