Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Horizon Spijkernisse low res 10
Gelinck School Spijkenisse + BeO Meidoorn

Kenmerken BeO Meidoorn

 • Een gespecialiseerde zorg- en onderwijssetting;
 • Binnen verschillende arrangementen vloeien zorg en onderwijs in elkaar over:
  - spraak-taal
  - sociaal–emotioneel
  - zelfstandigheid
  - motorisch
  - didactisch
  - opvoedkundig
 • Maximaal 12 kinderen per groep;
 • Eén leerkracht en veelal twee pedagogisch medewerkers in de groep;
 • Medewerkers gespecialiseerd in de kleuterleeftijd;
 • Expertise in behandeling van ontwikkelingsproblematiek, waaronder ASS, ADHD, hechting, trauma, ODD, taalproblematiek;
 • Commissie van Begeleiding (CvB) bestaat uit: gedragswetenschapper onderwijs, gedragswetenschapper zorg, intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk en schooldirecteur;
 • Systeemgericht werken, waarbij de eigen kracht van het gezin/systeem wordt versterkt; 
 • Behandeling /of handelingsgerichte diagnostiek op indicatie door gz-psycholoog van de BeO; 
 • Groepsgerichte sociale vaardigheidstrainingen;
 • Traject van ongeveer een jaar;
 • Vijf dagen per week van 8.30 uur-14.00 uur;
 • 48-weken programma.